Aanmelden en toelating

Vanaf 1 oktober 2016 is het mogelijk je via Studielink aan te melden voor het schooljaar 2017-2018.

De data voor de toelatingsexamens voor het studiejaar 2017/2018 worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

 

 

 

Aanmelden

Toelating

College- en cursusgeldtarieven

Excellentiebeurzen

Algemene opmerkingen over inschrijving
Opleidingscodes DUO Groningen