Aanmelden en toelating

Vanaf 1 oktober 2016 is het mogelijk je via Studielink aan te melden voor het schooljaar 2017-2018. De aanmeldtermijn verstrijkt op 1 maart 2017. 
 

De toelatingsexamens voor het studiejaar 2017/2018 zullen plaatsvinden van woensdag 19 april t/m dinsdag 25 april 2017. Uitnodigingen hiervoor zullen uiterlijk 1 april worden verstuurd.

 

 

 

 

Aanmelden

Toelating

College- en cursusgeldtarieven

Excellentiebeurzen

Algemene opmerkingen over inschrijving
Opleidingscodes DUO Groningen