Hogeschool der Kunsten Den Haag

Het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten zijn op 1 januari 1990 gefuseerd tot de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans. Sinds medio 2010 heeft de Hogeschool de naam Hogeschool der Kunsten Den Haag.

 

Het Koninklijk Conservatorium (KC) is de faculteit Muziek en Dans en de KABK is de faculteit Beeldende Kunsten en Vormgeving. De faculteiten KABK en KC verzorgen gezamenlijk de Interfaculteiten ArtScience en de School voor Jong Talent. De dagelijkse leiding van de Hogeschool berust bij het College van Bestuur. Naast het College van Bestuur is er een Raad van Toezicht.

 

Voor meer informatie zie: www.hogeschoolderkunsten.nl