100% slagingspercentage en hoge cijfers bij School voor Jongt Talent!

In mei hebben negentien leerlingen van de School voor Jong Talent eindexamen gedaan. Alle leerlingen van zowel het havo, het atheneum als het gymnasium zijn geslaagd. Nog een prominent feit is dat de leerlingen gemiddeld erg hoge cijfers hebben behaald en er zelfs twee leerlingen het officiële cum laude op het diploma vermeld kregen.

78% van de leerlingen stroomt door naar de Hogeschool der Kunsten en vier leerlingen gaan naar een conservatorium of dansvakopleiding in het buitenland. De totale doorstroom naar een vervolgopleiding in de wereld van muziek, dans en beeldende kunst bedraagt daarmee maar liefst 92%. Dit is in de historie van de School voor Jong Talent nog nooit voorgekomen. Deze leerlingen bewijzen dat uitstekende artistieke prestaties en een goede middelbare school opleiding goed samen gaan. Een groot compliment aan de leerlingen en de docenten van zowel het voortgezet onderwijs als de docenten muziek, beeldende kunst en dans!

 

Andere artikelen onder dit onderwerp