Onderzoek

Onderzoek is, naast onderwijs en productie, een van de pijlers van het Koninklijk Conservatorium en richt zich binnen de onderwijsprogramma’s op de artistieke en intellectuele ontwikkeling van de student. In de Bachelor gaat het daarbij om het leren van elementaire onderzoeksvaardigheden die de musicus in de latere muziekpraktijk nodig heeft. Deze hebben betrekking op het gearticuleerd kunnen reflecteren op het eigen vak.

 

Onderzoek in de Master is meer specifiek gericht op het uitvoeren van een onderzoeksproject, waarmee de student zich in het eigen veld specialiseert. Het soort onderzoek kan uiteenlopen van ontwerpen (bijvoorbeeld het maken van instrumenten), experimenteren, historisch interpreteren (bijvoorbeeld betrokken op de uitvoeringspraktijk), scheppen, cultuurkritisch reflecteren en/of onderzoek op het gebied van de didactiek of pedagogiek. De onderwerpen hebben in de regel direct betrekking op het hoofdvak en zijn zowel van belang voor de eigen artistiek-intellectuele ontwikkeling als voor de ontwikkeling van het vak.

 

Na de Masterstudie kan men zich aanmelden voor deelname aan het doctoraatsprogramma voor musici en componisten via de Academie der Kunsten aan de Universiteit Leiden. Een onderzoekopleiding wordt verzorgd door DocARTES, het samenwerkingsverband van het Koninklijk Conservatorium, het Conservatorium van Amsterdam, de universiteiten van Leiden, Leuven en Antwerpen en het Orpheus Instituut in Gent. De promotie vindt plaats aan de Universiteit Leiden via de Academie der Kunsten. Net als in de Masteropleiding staat in het doctoraatstraject de  eigen artistieke praktijk centraal. 

 

Onderzoek is niet alleen een van de fundamenten van de opleiding tot musicus, ook docenten in hun aanstelling aan het conservatorium zijn hierin actief. Hierdoor wordt de verwevenheid van onderzoek en onderwijs verder versterkt. Van oudsher zijn de musici, componisten en sonologen die als docenten aan het Koninklijk Conservatorium zijn verbonden ook onderzoekers. Dit is inherent aan hun vooraanstaande positie in de muziekpraktijk. Docenten wordt de mogelijkheid geboden  onderzoek binnen het conservatorium verder uit te bouwen en uit te dragen.

 

Uiteindelijk zijn alle resultaten die uit onderzoek voortkomen van groot belang voor de muziekpraktijk en dragen ze bij aan de versterking van het onderwijs aan het Koninklijk Conservatorium.