De Interfaculteit School voor Jong talent wil de toegankelijk voor getalenteerde leerlingen zoveel mogelijk garanderen. Ouders die niet de financiële middelen hebben om hun leerlingen te plaatsen op de School voor Jong Talent kunnen een beroep doen op een drietal  fondsen:

 

  1. De Stichting Instrumentenfonds Koninklijk Conservatorium
  2. Het Kledingfonds (ondergebracht bij de Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent)
  3. De Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent

 

Daarnaast kunnen ouders een beurs of tegemoetkoming aanvragen bij het College van Bestuur. Aanvragen bij het College van Bestuur moeten worden ingediend vóór 1 november van het lopende schooljaar.

 

Contactpersoon voor alle fondsen: Jan van Bilsen j.vanbilsen@koncon.nl

Contactpersoon College van Bestuur: Arthur Gieles a.gieles@koncon.nl


Beurzen

Instrumentenfonds

Cultuurfonds

Kledingfonds