Leeftijd en testdag

Kinderen die zijn geboren tussen 1 augustus 2011 en 1 oktober 2012 komen in schooljaar 2017-2018 in aanmerking om deel te nemen aan PI: Muziek voor kleuters. Per instrument wordt ieder jaar gestart met een groep van maximaal 20 kinderen. Ook ouders zonder muzikale ervaring zijn van harte uitgenodigd om hun kind aan te melden, zolang het duidelijk is dat het kind speciale belangstelling voor muziek heeft. Van de kinderen wordt verwacht dat ze nog geen instrument spelen.

 

Alle aangemelde kinderen worden uitgenodigd om in het Koninklijk Conservatorium deel te nemen aan een testdag (duur 1,5 uur). Bij de aanmelding geven de ouders aan voor welk instrument zij hun kind opgeven. Wij adviseren ouders om zich met hun kind te oriënteren op de instrumenten die wij aanbieden, middels de open dagen.


Tijdens deze testdagen worden de kinderen geobserveerd. Na overleg maken de docenten de definitieve keuze welke kinderen uitgenodigd worden mee te doen aan het basisprogramma.

De belangrijkste criteria voor deze keuze zijn: heel graag muziek willen maken, in de maat kunnen lopen, ritmes na kunnen klappen, liedjes kunnen zingen en een geschikte lichaamsbouw voor en affiniteit met het instrument hebben.

 

Testdagen 2017: zaterdag 24 juni en zaterdag 1 juli 2017

 

Aanmeldformulier PI

 

Voor elke onderwijsvorm wilt u uw kind opgeven? * 

 
 
 
 
 
 
 
Project inleidend accordeon onderwijs: PIAC

Gegevens kind
Achternaam *
Voornamen *
Meisje/jongen *      
Roepnaam *
Geboortedatum *
Gegevens ouders
Achternaam vader
Achternaam moeder
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
Email *
Geboortedatum eventuele broertjes en/of zusjes
Uw kind gaat in augustus 2017 naar groep
Is er thuis een goede akoestische piano beschikbaar? (enkel in te vullen indien aanmelding voor PIPO)
Korte beschrijving van de muzikale ervaringen/activiteiten van het kind
Korte beschrijving van de muzikale omgeving thuis. Wordt er thuis gemusiceerd? Zo ja, door wie en op welk(e) instrument(en)
Wordt er veel naar muziek geluisterd? Wat voor muziek?

 
Eventuele opmerkingen