Programma

PI: Muziek voor kleuters voorziet in een basisprogramma van twee schooljaren, in totaal bestaande uit 60 zaterdagochtenden. Kerninhoud: muziekonderwijs aan de piano, de viool, de cello, de contrabas, het slagwerk (marimba en djembé), de blokfluit.

 

In een samenhangend leerplan wordt brede muzikale ontwikkeling m.b.t. ritme, melodie en harmonie gestimuleerd in een groep als voorbereiding op de instrumentale les (soms met de hele groep, soms in groepen van tien kinderen) en vervolgens geïntegreerd in de kleinere instrumentale les (groepjes van twee à vier kinderen). Het leerproces is vooral auditief: oren open!

 

Elke zaterdag wordt afgesloten met een kwartiertje luisteren naar elkaar (‘wat heb je vandaag geleerd?’), naar een kort optreden van leerlingen uit de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium of met muzikale activiteiten uit de grote groepsles voor brede muzikale ontwikkeling.

 

Uitgangspunten

  • Muziek wordt via het gehoor geleerd. Luisteren is essentieel voor musiceren. Daarom worden de muzikale vaardigheden in het PI-programma altijd eerst auditief ervaren. Docenten gaan daarbij uit van het muzikaal geheel . De auditieve ervaring is de basis voor het leerproces.
  • Het ontwikkelen van vaardigheden aan het instrument gaat altijd uit van de totale muzikale persoon. Er wordt dus niet "smal" gewerkt aan het beheersen van het instrument, maar "breed" aan het hele spectrum van zingen, bewegen op muziek, componeren, improviseren en instrument bespelen. Uitgangspunt blijft het luisteren, later pas komt het noteren aan bod.
  • Muziek maken is een sociale bezigheid. Muziek leren maken dus ook. In PI wordt gewerkt in groepen van verschillende grootte. Samenspel is een centrale vaardigheid, ook in instrumentaal gemengd samengestelde groepen.
  • Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Bij PI musiceert een kind in een groep en toch kan het op eigen niveau werken aan de liedjes en oefeningen die in de les worden behandeld.

  

Thuis muziek maken

Er wordt samengewerkt in de driehoek kind-ouder-docent. In iedere les is één ouder aanwezig. Deze ouder functioneert bij het thuis muziek maken als stimulator. Na afloop van de les weet hij of zij wat de docent voor de volgende les van de leerlingen verwacht.

 

Alle deelnemers aan Pi moeten thuis beschikken over een goed instrument. Voor PIPO is het noodzakelijk dat er thuis een deugdelijke akoestische piano staat. De strijkdocenten begeleiden het huren van een instrument op maat. Bij PISO en PIBO worden instrumenten aangeschaft of gehuurd (marimba) in overleg met de docenten.

 

Twee schooljaren

Het basisprogramma duurt in principe twee jaar. Sommige kinderen geven er in de loop van het tweede jaar blijk van, liever te gaan sporten of andere dingen te doen. Daarom maken we in dat tweede jaar onderscheid tussen PI 2 (15 lessen) en PI 3 (15 lessen). We overleggen gedurende PI 2 voor elk kind met de ouders over voortzetting in PI 3.

 

Lestijden

PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS vindt plaats op zaterdag. In het eerste jaar (PI-1) zijn de lessen in de ochtend van 10.00 tot 12.00 uur. In het tweede jaar (PI-2) zijn de lessen in de middag van 13.00 tot 15.00 uur. De lessen starten in september.

 

Cursusgeld

Voor 2017-2018 bedraagt het cursusgeld € 1.375,- voor één seizoen van 30 zaterdagen.