Het PI-programma bestaat elke zaterdag uit een les in de grote groep en uit een instrumentale les in een veel kleinere groep. Tijdens de grote groepsles zingen de kinderen bekend en nieuw liedrepertoire, zij bewegen op gezongen en gespeelde muziek, zij luisteren naar elkaar en ontwikkelen al doende hun gevoel voor melodie, voor maat en ritme, voor samenklank en dynamiek. Deze lessen worden geleid door ervaren muziekdocenten die opgeleid zijn als schoolmusicus.

 

De afgelopen jaren zijn de kinderen met een viool en cello (strijkinstrumenten) en blokfluit in één groep verenigd (PIVOCOBO). De pianisten en slagwerkers vormen samen de groep PIPOSO. Bij PI-2 is er de afgelopen jaren voor gekozen om alle kinderen samen te voegen.

 

De verschillende activiteiten binnen de PI-lessen hebben een onderlinge samenhang: wat in de grote groep (de les Brede Muzikale Ontwikkeling) geleerd wordt, kan worden toegepast op het instrument; wat in de instrumentale les aan de orde is, komt terug in de grote groep. De instrumentale les stuurt de BMO-les en ook omgekeerd.

 

Docenten