PIPO – Programma Inleidend Piano Onderwijs

 

Bij PIPO leren de kinderen op hun gehoor piano spelen. Aanvankelijk wordt alleen gewerkt met het liedmateriaal uit de BMO-les. Later komen hier instrumentale stukken bij.

Het muziek maken begint elke week in de BMO-les. In deze les zitten de PIPO- en de PISO(slagwerk)kinderen bij elkaar. BMO staat voor Brede Muzikale Ontwikkeling en tijdens deze lessen wordt er gezongen en gedanst, gespeeld en geluisterd.

 

Vervolgens krijgen de kinderen in kleine groepjes muziekles op hun eigen instrument. Ook in de pianoles staat het samen muziek maken centraal. De liedjes die in de BMO-les gezongen zijn worden in de pianoles op het gehoor uitgezocht op het instrument. Door middel van muzikale spelletjes en oefeningen wordt een basis gelegd voor de techniek van het pianospelen. Dit gaat hand in hand met de algemene muzikale ontwikkeling van het kind.

 

Tijdens de pianoles is in principe ten minste één ouder aanwezig. De ouders worden vaak actief bij de les betrokken en er wordt van hen verwacht dat zij gedurende de week thuis ook een actieve rol vervullen door samen met het kind te oefenen en door het kind te stimuleren om muziek te maken. 

 

Instrument

Voor deelname aan PIPO is het noodzakelijk om dat de kinderen vanaf les 1 thuis kunnen spelen op een deugdelijke, akoestische piano. Het hebben of tijdig aanschaffen van een dergelijke piano is daarom verplicht voor deelname aan PIPO. Indien gewenst kunnen de PIPO-docenten adviseren bij de aanschaf.

 

Ook is het nodig om een goede pianokruk te hebben. Deze moet in hoogte verstelbaar zijn en stabiel zijn. Een draaibaar krukje raden we af omdat deze uitnodigen tot heen en weer draaien en vaak minder stabiel zijn. Een "pianobank" met vier poten verdient de voorkeur.

 

PIPO 1

PIPO 2 en 3

Docenten