PISO – Programma Inleidend Slagwerk Onderwijs

 

Bij PISO leren de kinderen op hun gehoor slagwerk spelen. Aanvankelijk wordt alleen gewerkt met het liedmateriaal uit de BMO-les. Later komen hier instrumentale stukken bij.

Het muziek maken begint elke week in de BMO-les. In deze les zitten de PISO- en de PIPO(piano)kinderen bij elkaar. BMO staat voor Brede Muzikale Ontwikkeling en tijdens deze lessen wordt er gezongen en gedanst, gespeeld en geluisterd.

 

Vervolgens krijgen de kinderen in kleine groepjes muziekles op hun eigen instrument. Ook in de slagwerkles staat het samen muziek maken centraal. De liedjes die in de BMO-les gezongen zijn worden in de slagwerkles op het gehoor uitgezocht op de instrumenten. Door middel van muzikale spelletjes en oefeningen wordt een basis gelegd voor de techniek van het djembe en marimba. Dit gaat hand in hand met de algemene muzikale ontwikkeling van het kind.

 

Tijdens de slagwerkles is in principe ten minste één ouder aanwezig. De ouders worden vaak actief bij de les betrokken en er wordt van hen verwacht dat zij gedurende de week thuis ook een actieve rol vervullen door samen met het kind te oefenen en door het kind te stimuleren om muziek te maken.

 

Instrument
Bij deelname aan PISO is het noodzakelijk dat de kinderen thuis kunnen spelen op een djembe en een marimba. Deze worden gehuurd of aangeschaft. Ook is het noodzakelijk om een goede kruk te hebben voor de djembé. Deze moet in hoogte verstelbaar en stabiel zijn. Het PISO team heeft goede contacten en afspraken met leveranciers en zal de ouders hierin begeleiden.

 

PISO 1

PISO 2 en 3

Docent