Master Muziekeducatie

Het Koninklijk Conservatorium biedt een specifiek op muziekeducatie gerichte masteropleiding. Deze internationaal georiënteerde opleiding is bijzonder, omdat ze gericht is op één kunstdiscipline. Er is een focus op muziekonderwijs in de brede zin. Het programma richt zich zowel op het instrumentale/vocale als reguliere onderwijs. Studenten ontwikkelen zowel muziekpedagogische en -didactische als muzikaal-artistieke vaardigheden.

 

Er is binnen muziekeducatie veel aanbod voor verschillende doelgroepen. Muziekschool, privé onderwijs, muziekverenigingen en het reguliere onderwijs leveren alle, op eigen wijze, dagelijks een bijdrage aan de muzikale ontwikkelingen van mensen in alle leeftijdscategorieën. Muziekeducatie vraagt daarom steeds meer om maatwerk en flexibiliteit. Muziekdocenten moeten vaardigheden hebben om onderwijs af te stemmen op de specifieke behoeften van (groepen) leerlingen. Alle doelgroepen hebben recht op een genuanceerde, hoogkwalitatieve inhoudelijke en didactische benadering vanuit een grondige kennis van muzikale leerprocessen, methoden en context.

 

De tweejarige voltijdse studie Muziekeducatie is gericht op studenten die een bacheloropleiding Muziek, Docent Muziek of een gelijkwaardige studie hebben afgesloten. De afgestudeerde is als hoogopgeleide specialist inzetbaar in zowel algemene als meer specifieke functies binnen kunst- en muziekeducatie, bijvoorbeeld als docent, als leidinggevend professional in een kunsteducatie-instelling of schoolorganisatie, als coördinerend docent ten aanzien van het vak muziek, een instrument of instrumentengroep, als ontwerper van hoogwaardig educatief materiaal of als educatief musicus bij een kunstinstelling.

 

In de opleiding staan artistieke en muzikale expertise en gedrevenheid en een open en kritische houding centraal. In de eerste plaats is de studie gericht op het realiseren en optimaliseren van een (muzikale) leeromgeving en het begeleiden van leerprocessen van leerlingen. De afgestudeerde is een expert met betrekking tot het leren van muziek. In de studie is er aandacht voor praktische vaardigheden (improviseren, muzikaal leiden van groepen, instrument), methodiek en didactiek van muziekonderwijs (instrumentaal/vocaal of regulier onderwijs), en reflectie en onderzoek. Bij het onderzoek staat vooral de ontwikkeling van de eigen praktijk centraal.

 

Meer informatie opleiding (open PDF)

 

Toelatingseisen
Docenten
Curricula

 

Contact

Stafdocent Master Muziekeducatie

Adri de Vugt

a.devugt@koncon.nl