Blokfluit

Het hoofdvak blokfluit omvat alle soorten muziek die tegenwoordig, na een periode van enorme groei in populariteit het instrument een nieuwe identiteit en status hebben verleend. Deze betreffen niet alleen de kopieën van historische instrumenten uit de Barok en het Renaissance consort, maar ook de instrumenten die worden gebruikt voor hedendaagse muziek en die daar soms speciaal voor zijn gebouwd.

 

Behalve de diversiteit aan nationale stijlen, die voor de blokfluit sterk uiteenlopende resultaten hebben opgeleverd met soms specifiek, soms ‘geleend’ repertoire, is er tijdens de studie veel aandacht voor het opzoeken en verleggen van de grenzen van mogelijkheden die het instrument karakteriseren. Deze veelzijdigheid spiegelt zich in zeer uiteenlopende initiatieven die de blokfluitstudenten in de afdeling realiseren.

 

Voor het Renaissance repertoire is een speciaal consort van instrumenten aanwezig en coaching gebeurt door docenten die in hun eigen concertpraktijk deze kunstvorm tot grote hoogte hebben gebracht.


In diverse projecten met cantates, orkestmuziek en opera, krijgen studenten gelegenheid om de obligate partijen voor hun instrument in de juiste context uit te voeren.

 

Toelatingseisen

Bachelor

Master

Docenten