Luit, Theorbo, Gitaar

Onder het hoofdvak wordt verstaan een studie op één van de instrumenten barokluit, theorbe, renaissance luit, aartsluit, vihuela, barokgitaar, ofwel op een cominatie van meerdere instrumenten.

 

De latere beroepspraktijk zal meestal een beroep doen op de vaardigheid te kunnen begeleiden en daarom neemt het continuospel in het curriculum een prominente positie in. Bronnenkennis en vaardigheden met diverse stijlen en notaties zijn basiscompetenties die onontbeerlijk zijn.

 

Door de ruime periode en de vele nationale stijlen waarin de bovengenoemde instrumenten een belangrijke rol hebben gespeeld, is een studie op luit zeer gevarieerd en essentieel voor het begrip van de Renaissance en Barok als geheel.


Met een keur aan projecten in allerlei combinaties en bezettingen komen alle luitstudenten ruimschoots aan bod en kunnen zij binnen enkele jaren een praktijkervaring opdoen die later van onschatbare waarde is gebleken.

 

Het solorepertoire stelt hoge eisen aan de luitisten en velen kiezen daarvoor één instrument (barokluit of renaissanceluit) om zich voorlopig te specialiseren.

 

Toelatingseisen

Bachelor

Master

Docenten