Projecten Oude Muziek

Projecten vormen de werkvloer van de opleiding Oude Muziek en bieden gelegenheid om alles wat in het curriculum wordt aangeboden in de praktijk te testen en uit te voeren. Alle projecten worden door een coach of dirigent geleid en begeleid, en er wordt elk schooljaar gestreefd naar een divers keuzeprogramma dat gerelateerd is aan de concertpraktijk die de student later te wachten staat.

Zo is er vijf maal per jaar een Bachcantateproject in combinatie met andere werken. Verder is er elk jaar een groter project met 17de eeuwse muziek in vocaal/instrumentale combinaties. In de afgelopen jaren zijn er diverse opera’s uitgevoerd in concertante en scenische vorm. De fortepianisten koppelen vaak een studieweek aan een thema en voeren aan het eind daarvan een selectie van de werken uit.

Grotere orkestprojecten met Mozart of Haydn worden volledig met historische instrumenten bezet en geleid door gastdirigenten of docenten uit eigen huis.
Concerti grossi en soloconcerten vormen de kern van het repertoire uit de Barok en bieden vele studenten de gelegenheid om zich als solist te profileren of orkestervaring op te doen.
Van recenter datum zijn projecten met Middeleeuwse muziek welke geheel gebaseerd worden op de originele handschriften waarin de muziek is overgeleverd.

 

 

Artikelen onder dit onderwerp