Viola da Gamba

De studie viola da gamba aan het Koninklijk Conservatorium is geworteld in de verworvenheden van grondlegger Wieland Kuijken. Beide docenten Philippe Pierlot en Mieneke van der Velden komen uit zijn school en staan daarmee ieder op hun eigen manier in een duidelijk gedefinieerde traditie.

Tijdens de bachelorstudie wordt het gehele repertoire uit stijlperiodes van de late Renaissance tot en met de laatste werken uit de 18de eeuw tot in alle details behandeld. Behalve de diversiteit aan technieken zoals die van de division viol en de viola da gamba lyra way (inclusief de bijbehorende tabulatuur), worden ook alle instrumenten uit het consort onderwezen.

Aan het einde van de Bachelor heeft een gambist de obbligate partijen uit de Bach oratoria en andere veelgevraagde werken uit de hedendaagse concertpraktijk op het repertoire. Van de Franse solomuziek zijn alle belangrijke werken en hun specifieke speelaanwijzingen vertrouwd terrein en bij afsluiting van de studie tijdens presentaties en examens aan bod gekomen.

In de Master wordt gelegenheid geboden om het solorepertoire verder uit te diepen, dan wel met een zelfgekozen specialisatie die daarbuiten valt, nieuwe mogelijkheden van het instrument verder te verkennen.

 

Voor veel cellisten is de studie viola da gamba als minor een voor de hand liggende keuze.

 

Toelatingseisen

Bachelor

Master

Docenten