Start met aanmelden

Voordat je naar de School voor Jong Talent komt, moet je eerst een toelatingsexamen doen voor muziek, dans of beeldende kunst en vormgeving. Deze afdelingen hanteren elk hun eigen toelatingsprocedures. Bij een positieve uitslag voert de directeur van de School voor Jong Talent of één van de afdelingshoofden een intakegesprek met jou en je ouders. Indien noodzakelijk of gewenst neemt de school contact op met je vorige school.

Meld je eerst aan voor een van de vooropleidingen.

Open Dag
Kom kennis maken met de School voor Jong Talent tijdens de Open Dag op zaterdag 26 januari 2019 in het Koninklijk Conservatorium.