Start met aanmelden

Voor een plek op Jong KC is het nodig om toelating te doen. De toelatingsexamens voor het schooljaar 2023-2024 vinden plaats in april 2023 en zijn op uitnodiging. Het informele voorspeelmoment kan je helpen het examen voor te bereiden, maar is geen verplichting.
Aanmelden voor een voorspeelmoment kan via deze link.