Start met aanmelden

Meld je aan via onderstaande link naar Osiris Aanmeld, een onderdeel van ons Studentenadministratiesysteem. Via die weg kan je je registreren en de nodige documentatie uploaden. Mocht je gedurende het proces vragen hebben, neem dan contact op de studentenadministratie.