Collegegeld 2021-2022

De hoogte van het collegegeld hangt onder meer af van de nationaliteit van de student, diens eventuele graad in het Nederlandse hoger onderwijs, inschrijvingsvorm en instroomjaar.

De Rijksoverheid en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn voornemens om studenten financieel tegemoet te komen, gezien de impact van Covid-19 pandemie. Zij stellen geld beschikbaar om het collegegeld voor het academisch jaar 2021-2022 te verlagen. De aangepaste tarieven zijn op deze pagina verwerkt. De CMR (medezeggenschapsraad HdK) heeft ingestemd met de voorgestelde tarieven. Het voorstel van het ministerie van OCW moet nog wel worden goedgekeurd in de Tweede en Eerste Kamer.

Het instellingscollegegeld kan vanaf september 2021 wijzigen als gevolg van een aanpassing van de Nederlandse wetgeving.

Het wettelijk collegegeld voor voltijdse opleidingen is door het Ministerie van Onderwijs vastgesteld op € 2.168. Met de toegepaste korting binnen het Nationaal Programma Onderwijs wordt dit € 1.084. Met ingang van 2021-2022 geldt voor nieuw instromende bachelorstudenten die zich voor het eerst in het Nederlandse hoger onderwijs inschrijven voor het eerste jaar van inschrijving eenmalig een gereduceerd tarief van € 1.084. Met de toegepaste korting binnen het Nationaal Programma Onderwijs wordt dit € 542.

Het wettelijk collegegeld geldt alleen voor studenten die geen Nederlands Bachelor- of Masterdiploma hebben en een EER-nationaliteit. bezitten (EER is incl. NL), of de Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebben, en voor niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielzoekersstatus.

Studenten van buiten de EER en studenten die reeds een Nederlands bachelor- of masterdiploma hebben behaald, betalen instellingscollegegeld. Dit wordt door het College van Bestuur vastgesteld.

Meer informatie over het instellingscollegegeld vindt u op de website van de Hogeschool der Kunsten Den Haag.

Excellentiebeurzen en Holland Scholarships worden toegekend aan masterkandidaten die de beste toelatingsexamens afleggen (zowel EER als niet-EER-studenten komen in aanmerking). Klik hier voor meer informatie.

Jij of iemand anders (bijvoorbeeld een ouder) geeft een machtiging voor automatische incasso af: Als je een rekeningnummer (IBAN) hebt uit een land van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Monaco of San Marino dan kan je via Studielink een machtiging afgeven. Dat betekent dat je toestemming geeft dat de Hogeschool der Kunsten Den Haag op de afgesproken betaaldatum/-data geld afschrijft van jouw rekening, of van de rekening van iemand anders, bijvoorbeeld een ouder. Je kunt kiezen voor een eenmalige incasso om het bedrag in één keer te betalen, of om in 8 termijnen te betalen.

Via Studielink kan je alleen een machtiging afgeven als je een bankrekening hebt uit een van de hierboven vermelde landen. Is je bank gevestigd in een ander land, dan betaal je het gehele collegegeld in een keer naar de bankrekening van de Hogeschool der Kunsten Den Haag onder vermelding van je naam, studentnummer en geboortedatum.

Bankgegevens Stichting Hogeschool der Kunsten, Den Haag:

IBAN: NL46ABNA0887557201
BIC: ABNANL2A
ABN-AMRO Bank
Gustaf Mahlerlaan 10
1082 PP AMSTERDAM NL

Nieuwe instroom 2021-2022

Het instellingscollegegeld kan vanaf september 2021 wijzigen als gevolg van een aanpassing van de Nederlandse wetgeving.

BacheloropleidingenNa Korting Nationaal Programma Onderwijs
Voorbereidend jaar voor Nederlandse en andere EER-studenten.€1.016
Nederlandse en andere EER-studenten (die nog geen Nederlands bachelordiploma bezitten).€1.084
Voor Nederlandse en andere EER-studenten die voor het eerst in het Nederlandse hoger onderwijs inschrijven voor een bacheloropleiding, wordt het wettelijke tarief collegegeld voor het eerste jaar van inschrijving eenmalig gehalveerd.€542
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands bachelordiploma bezitten en een tweede bacheloropleiding aan het KC willen volgen, betalen het instellingscollegegeld.€6.416
Voor Nederlandse en andere EER-studenten die zich in 2021-2022 voor het eerst in het Nederlands hoger onderwijs inschrijven en die starten met de bacheloropleiding Docent Muziek, geldt in studiejaar 1 en 2 een halvering van het wettelijk collegegeld.€542
Voor Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlandse bacheloropleiding hebben afgerond en die willen starten met de bacheloropleiding Docent Muziek, geldt het wettelijk collegegeld mits de eerste afgeronde bacheloropleiding niet een educatie of zorg bacheloropleiding betrof.€1.084
Masteropleidingen
Nederlandse en andere EER-studenten die nog geen Nederlands Masterdiploma bezitten en die een Masteropleiding aan het KC willen volgen.€1.084
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands masterdiploma bezitten en een tweede masteropleiding aan het KC willen volgen, betalen het instellingscollegegeld.
(Met uitzondering van de opleidingen DNOA en NMO: hiervoor is het collegegeld na korting binnen het 'Nationaal Programma Onderwijs' vastgesteld op €4.176.)
€6.416


Bachelor- of Masteropleiding

Na korting nationaal programma onderwijs
Voorbereidend jaar voor niet-EER-studenten€6.416
Niet-EER-studenten€6.416
Niet EER-studenten die uitsluitend in 2020-2021 bij het KC hun bachelordiploma behaald hebben/gaan halen en die per 01-09-2021 starten met een masteropleiding.€6.416
Niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus (1e jaar inschrijving is €542)€1.084


Schoolfonds KC (facultatief)€ 60

Vragen?

Contact

Neem contact op met onze studentenadministratie.