Docent Muziek

Docent Muziek

Vanwege alle maatregelen rondom de COVID-19 uitbraak zullen de toelatingsexamens aan het Koninklijk Conservatorium dit jaar in aangepaste vorm plaatsvinden. Voorop staat dat alle examens online plaatsvinden om internationale reizen en fysieke bijeenkomsten te vermijden. De aangepaste procedure ziet er als volgt uit.

We vragen jullie diverse filmpjes te maken en de links naar deze filmpjes te uploaden in Osiris. Onderaan deze toelichting staat precies per onderdeel van de toelating hoe je deze vormgeeft en naar ons toestuurt. Lees dit rustig en helemaal door.

Op basis van jullie materiaal (zowel praktisch als theoretisch) maken we een eerste selectie. De kandidaten die niet voldoende op de drie onderdelen hebben gescoord krijgen via de mail een afwijzing. Degenen die voldoende hebben gescoord krijgen een uitnodiging voor een online motivatie-gesprek in de week van 19 april 2021 (de oorspronkelijke toelatingsweek).

Dit motivatiegesprek voer je met het hoofd van de afdeling Educatie, een docent van de opleiding Docent Muziek en de coördinator van de opleiding Docent Muziek. In het gesprek maken we kennis, willen we een persoonlijke indruk van je krijgen en vragen we je een gedicht voor te dragen (dit was oorspronkelijk een onderdeel van de praktische opdracht). Ook bespreken we je portfolio. Na dit gesprek hoor je definitief of je bent toegelaten, bent afgewezen, of bent toegelaten tot de vooropleiding.

De deadline van het uploaden van online materiaal in Osiris Aanmeld is 1 april 2021.

Een theorietoets is ook onderdeel van je toelating. Klik hier voor de proefexamens theorie. De theorietoetsen vinden in de week van 5 april plaats.

Voor inhoudelijke informatie over de studie kun je contact opnemen met de Suzan Overmeer, coördinator Docent Muziek; s.overmeer@koncon.nl.

De toelating voor Docent Muziek bestaat uit vier onderdelen

1. Praktisch examen

2. Theoretisch examen

3. Pedagogisch/didactische opdracht

4. Portfolio

Praktisch examen

Hoofdinstrument

1. Het zingen of spelen van enkele stukken uit verschillende perioden (klassiek of jazz)*

2. Het spelen van enkele etudes of het zingen van enkele vocalises (met name wanneer het repertoire onder punt 1 klassiek is)*

3. Het van blad spelen of zingen van een eenvoudig stuk (met name wanneer het repertoire onder punt 1 uit de jazz afkomstig is)*

*meer informatie per instrument/zang is beschikbaar via deze PDF.

Liedbegeleiding en stemtest

1. Het zingen van een lied waarbij de kandidaat zichzelf begeleidt op een akkoordinstrument – bij voorkeur piano

Facultatief

1. Korte demonstratie van eventuele vaardigheid op andere instrumenten dan hierboven genoemd

Hoe ga je te werk?

Maak van bovenstaande onderdelen een video. Dit mogen aparte video’s zijn (je hoeft dus niet alles achter elkaar te spelen). Zet de video op Youtube of Vimeo. De links naar deze opname plaats je in een Word document of PDF; zorg dat je de link actief maakt (hyperlink). Dit Word document of PDF moet je daarna in Osiris Aanmeld uploaden.

Speel je een instrument waarmee je eigenlijk met andere muzikanten wil spelen om jezelf optimaal te laten horen? Helaas is een repetitie of samenspel nu niet mogelijk.

Wat wel kan:

• Speel mee met een (voor ons ook hoorbare) audiotrack

• Stuur een bestaand filmpje van een optreden/repetitie mee waar je tevreden over bent.

We begrijpen dat dit voor veel van jullie niet ideaal is, maar we houden met het beoordelen van jullie materiaal rekening met het feit dat je nu niet samen kunt spelen.

Theoretisch examen

Een theorietoets is ook onderdeel van je toelating. Klik hier voor de proefexamens theorie. De theorietoetsen vinden in de week van 5 april plaats. Voor informatie over de theorietoets: zie deze PDF.

Pedagogisch didactische opdracht

Bedenk een korte les van vijf minuten waarin je jouw instrument/zang introduceert voor een groep. De totale opdracht bestaat uit drie onderdelen:

Deel 1

Vertel ons:

• Voor welke groep is je presentatie gemaakt (jonge kinderen/oude kinderen/jongeren/volwassenen)

• Wat is het doel van jouw presentatie? Oftewel: wat kan of weet je groep na jouw presentatie?

Deel 2

• Laat je les over je instrument zien. Gedraag je daarbij alsof je voor een groep staat. Maximaal 5 minuten.

Deel 3

• Er is nu natuurlijk geen daadwerkelijke groep om te reageren op je presentatie. Vertel ons daarom NA je presentatie wat jij zou doen om je groep op een actieve manier bij je presentatie te betrekken. Laat je ze iets doen? Wat zou je ze vragen na of tijdens je presentatie? Hoe zou je dat aanpakken?

Maak een video van bovenstaande. Zet de video op Youtube of Vimeo. De links naar deze opname plaats je in een Word document of PDF; zorg dat je de link actief maakt (hyperlink). Dit Word document of PDF moet je daarna in Osiris uploaden.

Tips voor video opname

• Zorg dat je goed in beeld zit en goed verstaanbaar bent.

• Laat bij voorkeur iemand anders filmen, zodat je afwisselend je houding, je vingers (bij bespelen instrument), je uitstraling kunt laten zien. Denk aan afwisseling geheel in beeld en close-up. Houd bij het betrekken van iemand die filmt uiteraard de huidige hygiëne maatregelen in acht.

• Voorkom tegenlicht.

Portfolio

Zie document Toelatingseisen Docent Muziek.

Kodály

The entrance exam takes place on Friday, May 7. Candidates will be personally informed by email on Friday 30 April about the preparation for the online interview with the admissions committee on Friday 7 May.