Sonologie

Helaas is het niet opnieuw mogelijk is om live toelatingsexamens te organiseren. Daarom wordt aan de geselecteerde kandidaten in een alternatief aangeboden voor de twee groepstoetsen.

De wiskundetest is geannuleerd. We raden kandidaten echter aan om het voorbeeld op de website goed te bekijken. Mocht u worden toegelaten tot het programma, begrijp dan dat dit voorbeeld een indicatie geeft van het verwachte wiskundeniveau dat vereist is om een ​​deel van de cursusinhoud te kunnen begrijpen. Het is jouw verantwoordelijkheid dat dit niveau wordt bereikt.

De luistertest wordt vervangen door een opdracht. Bekijk de volgende video goed, waarin Sonologie bachelor- en masterstudenten die op het punt staan ​​af te studeren, praten over Sonologie en hun individuele projecten.

  1. Schrijf een recensie van deze video waarin je de algehele inhoud van de video beschrijft en een antwoord geeft op de vraag "wat is Sonologie?", Niet door een van de studenten in de video letterlijk te citeren, maar door je eigen conclusies te trekken. Dit deel moet ongeveer een halve pagina A4 bedragen.
  2. Selecteer twee studenten en leg uit wat je vind (positief of negatief) van hun uitspraken en artistiek werk. Dit deel moet ook ongeveer een halve pagina A4 bedragen. Stuur de review voor 9 april 2021 als pdf naar k.tazelaar@koncon.nl.

Het interview zal zoals gewoonlijk plaatsvinden, maar nu via Skype of een ander online platform in plaats van live in een van onze studio's. Bereid een presentatie van 10 tot 15 minuten voor, waarna een vragen- en antwoordenronde van 10 tot 15 minuten volgt. Binnenkort wordt er een planning gemaakt voor deze interviews, waar nodig rekening houdend met de verschillende tijdzones. Je wordt hierover persoonlijk geïnformeerd.