Wil je volgend collegejaar met dezelfde opleiding verder studeren bij het Koninklijk Conservatorium? Dan is het belangrijk om je herinschrijving op tijd te regelen. Bekijk hieronder welke stappen je hiervoor moet zetten.

Waarom moet ik mij herinschrijven?

Je inschrijving is maximaal één jaar geldig. Als jij volgend studiejaar jouw opleiding voort wil zetten bij het Koninklijk Conservatorium, moet je zelf een verzoek tot herinschrijving doen via Studielink.

Hoe werkt een herinschrijving?

 • Vanaf 2 mei 2022 kan je je herinschrijven via Studielink. Je krijgt hierover van Studielink óók nog bericht. Log in met je DigiD of met je gebruikersnaam en wachtwoord. Controleer je adres, telefoonnummer en e-mailadres en wijzig deze indien nodig.
 • Ga naar het tabblad ‘Opleidingen’. Klik bij de opleiding op de blauwe knop <Herinschrijven>.
  • Selecteer de optie 'Ja, ik wil me herinschrijven'.
  • Klik op het vinkje ‘Ik bevestig dat…’, beantwoord eventuele instellingsvragen en klik op 'Bevestigen'.
  • Je verzoek wordt verstuurd en in behandeling genomen door de hogeschool.
  • Op je Studielink dashboard kun je via de ‘To Do acties’, <Berichten> en via het tabblad <Opleidingen> de voortgang van je verzoek in de gaten houden.
  • Daarnaast moet je het collegegeld voor het studiejaar 2022-2023 betalen. Ook dat kan je middels een digitale machtiging via Studielink regelen.

Doorloop het stappenplan en bevestig je herinschrijving. Let op: Je bent pas opnieuw ingeschreven als je aan zowél de herinschrijf- áls de betalingsverplichting hebt voldaan.

Voor welke datum moet ik mij herinschrijven?

De herinschrijving voor het studiejaar 2022-2023 sluit op 31 augustus 2021. Als jouw verzoek tot herinschrijving op 31 augustus 2022 nog niet via Studielink is ingediend, dan heb je vanaf 1 september 2022 geen recht op toegang tot het onderwijs en faciliteiten van het Koninklijk Conservatorium. Zorg dus dat je je herinschrijving zo snel mogelijk regelt.

Vragen?

Heb je vragen over het betalen van het collegegeld? Bekijk de FAQ sectie hieronder of lees dan hier verder.

Heb je vragen over je herinschrijving? Grote kans dat de Vraagbaak van Studielink je verder kan helpen.

Kom je er niet uit, stuur dan een mail met je vraag naar de medewerkers van de studentadministratie van het KC. Zij helpen je graag.

FAQ - Algemeen

Zet je studie zoveel mogelijk online voort en laat je via je gemeente niet uitschrijven uit de Basis Registratie Personen (BRP)!

Heb je een Nederlandse verblijfsvergunning voor studie en heb je je al laten uitschrijven uit de BRP: geef dit z.s.m. door aan de International Students Adviser. Hij kan je tijdelijke vertrek naar het buitenland vanwege de Coronacrisis melden bij de IND, om te voorkomen dat je verblijfsvergunning wordt ingetrokken door de IND.

FAQ - Betaling collegegeld

Het collegegeldbedrag is bepaald op basis van de op dit moment bij het KC bekende informatie. Het KC houdt zich het recht voor om het collegegeldbedrag te wijzigen indien nieuwe informatie daartoe aanleiding geeft. Als er voor jouw situatie een nieuw collegegeldbedrag wordt vastgesteld, ontvang je hiervan bericht. Voor de incasso van het collegegeld maakt het KC gebruik van een digitale machtiging in Studielink. Je kunt kiezen om het collegegeld in 1 keer of in 8 termijnen te betalen. Je moet dit ook vanaf 1 mei 2022 via Studielink regelen. Zorg ervoor dat je de machtiging zo snel mogelijk regelt. Maar uiterlijk op 31 augustus 2022, anders kun je je studie op 1 september niet voortzetten. Hoe werkt het?

Jij of iemand anders (bijvoorbeeld een ouder) geeft een machtiging voor automatische incasso af: Als je een rekeningnummer (IBAN) hebt uit een land van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Monaco of San Marino dan kan je via Studielink een machtiging afgeven. Dat betekent dat je toestemming geeft dat de Hogeschool der Kunsten Den Haag op de afgesproken betaaldatum/-data geld afschrijft van jouw rekening, of van de rekening van iemand anders, bijvoorbeeld je ouders. Je kunt kiezen voor een eenmalige incasso om het bedrag in één keer te betalen, of om in 8 termijnen te betalen.

Via Studielink kan je alleen een machtiging afgeven als je een bankrekening hebt uit een van de hierboven vermelde landen. Is je bank gevestigd in een ander land, dan betaal je het gehele collegegeld in een keer naar de bankrekening van de Hogeschool der Kunsten Den Haag onder vermelding van je naam, studentnummer en geboortedatum.

Bankgegevens Stichting Hogeschool der Kunsten, Den Haag:

Bank details for regular degree programmes (Bachelor, Master): Hogeschool der Kunsten, Den Haag
IBAN: NL46ABNA0887557201
BIC (SWIFT): ABNANL2A
ABN AMRO Bank, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP AMSTERDAM, The Netherlands

Bank details for non-degree study programmes (Preparatory year, Sonology Course, Artist Certificate, Erasmus): Hogeschool der Kunsten, Den Haag
Hogeschool der Kunsten, Den Haag
IBAN: NL20ABNA0894212354
BIC (SWIFT): ABNANL2A
ABN AMRO Bank, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP AMSTERDAM, The Netherlands

Je moet via Studielink eerst je betaalgegevens invoeren.

Log in op Studielink

 1. Ga naar 'Mijn To Do lijst' en klik op 'Voer je betaalgegevens in'.
 2. Selecteer het vestigingsland van je bank. Je kunt alleen met een digitale machtiging betalen als je (of de betaler) een SEPA-land bankrekening hebt. Beschik je niet over een rekeningnummer van een bank uit een SEPA-land, neem dan contact op met de studentenadministratie. Zorg er dus op tijd voor dat je een bankrekening in Nederland opent.
 3. Nadat je het land hebt ingevuld kies je voor 'Ik betaal zelf'. Geef ook aan of het collegegeld in termijnen of in één keer door het KC geïncasseerd kan worden.
 4. Vul jouw gegevens in. Als je dat hebt gedaan klik je op 'bevestigen'. Let op: je hebt nu de betaalgegevens ingevuld, maar de digitale machtiging moet nu ook nog worden bevestigd.
 5. Zodra je de digitale machtiging bevestigt, ontvang je opnieuw bericht en krijg je een nieuwe To Do actie 'Bevestig je digitale machtiging'. De machtiging wordt vervolgens verstuurd naar het KC.

Wanneer je hebt aangegeven dat iemand anders betaalt, moet deze persoon de digitale (incasso)machtiging bevestigen. Je hoeft de machtiging zelf niet meer te bevestigen.

 • Volg onderstaande stappen om de digitale machtiging te laten bevestigen:
 • Ga in je e-mail naar het bericht met de betaallink.
 • Stuur de e-mail met betaallink door naar de persoon die de machtiging moet ondertekenen.
 • Deze persoon klikt op de link in de e-mail en Daarna wordt aan de derde partij gevraagd om de betaalgegevens te bevestigen.
 • Zodra het de derde partij is gelukt de machtiging te bevestigen ontvang je een e-mail. Mocht het afgeven van de machtiging niet zijn gelukt dan ontvang je hierover ook een e-mail.
 • De machtiging wordt verstuurd naar je hogeschool of universiteit.

Stop je of ben je klaar met je opleiding en wil je ingeschreven blijven tot 31 augustus? Dan kun je dit als volgt doorgeven:
Zodra je bent ingelogd kun je als volgt je verzoek tot uitschrijving doen onder <Opleidingen>.

 1. Ga naar de inschrijving die je wilt beëindigen op het tabblad <Opleidingen>
 2. Selecteer de button <Uitschrijven>
 3. Na het invullen van de gewenste maand voor uitschrijving en de reden van uitschrijving wordt het verzoek verstuurd naar je hogeschool of universiteit en door hen verder in behandeling genomen.
 4. Op je Studielink Dashboard kun je via <Berichten> en via <Opleidingen> de voortgang van je verzoek in de gaten houden.

Let op: Het kiezen van de opties <Verzoek tot uitschrijving> of <Nee, ik wil me niet herinschrijven> kan gevolgen hebben voor je studiefinanciering. Deze ingediende verzoeken worden namelijk niet doorgestuurd naar DUO voor stopzetting van je studiefinanciering. Dit moet je altijd zelf nog regelen via www.duo.nl.

Let op: als je je eerder dan 31 augustus wilt uitschrijven dan kun je dit ook aangeven door middel van een verzoek tot uitschrijving.

De To do actie <Voer je betaalgegevens in> staat onder de betreffende opleiding. Staat deze actie hier niet, controleer dan of je aan de volgende voorwaarden hebt voldaan:

 • Je <Verzoek tot inschrijving> heeft de status <Verzoek ingediend>.
 • Je hebt bericht gekregen dat je je betaalgegevens kunt gaan invoeren.

Voldoe je aan beide voorwaarden maar heb je toch geen To do actie <Voer je betaalgegevens in>, neem dan contact op met de hogeschool of universiteit.

Was je al bezig met het invullen van de betaalgegevens maar werd de sessie in de betaalomgeving van je bank beëindigd? In dat geval deed je er te lang over en is de sessie verlopen. De To Do actie ‘Voer je betaalgegevens in’ is nu verdwenen. Wacht in dit geval totdat je hierover een email ontvangt (doorgaans later op de dag); vanaf dat moment zal de To Do-actie weer in je account staan en kun je de machtiging opnieuw proberen af te geven.

FAQ - Inloggen

 • Ben je je gebruikersnaam vergeten van je geactiveerde DigiD?
  Dan dien je opnieuw een DigiD aan te vragen via www.digid.nl.
 • Ik heb al een Studielink account, maar ben mijn wachtwoord vergeten. Wat nu?

Zijn je gegevens bekend in Studielink, dan kun je op de volgende wijze je wachtwoord opvragen (zie 1 t/m 4). Als je met DigiD inlogt is het niet mogelijk om via Studielink je wachtwoord te herstellen. Volg dan de instructies op www.digid.nl.

 1. Ga naar www.studielink.nl en selecteer de button <Inloggen via Studielink>
 2. Vervolgens kies je voor de link <Wachtwoord vergeten>
 3. Vul hier je gegevens in. Het e-mailadres moet overeenkomen met het in Studielink bekende e-mailadres
 4. Je ontvangt een e-mail met een link waarmee je je wachtwoord kunt wijzigen.

Krijg je de melding 'Een moment geduld aub, de applicatie wordt geladen' wanneer je www.studielink.nl probeert te bereiken? Dit kan veroorzaakt worden door het feit dat Javascript disabled is in je webbrowser. Om Studielink te kunnen gebruiken is het noodzakelijk dat Javascript enabled is.

Je kan eerst proberen Studielink op een ander apparaat of via een andere webbrowser te benaderen.

Het is ook mogelijk om Javascript te activeren. Hoe je dit kan doen per webbrowser, kan je hier vinden.

FAQ - Herinschrijven

Lukt het niet om je herinschrijving te regelen, dan kan dit verschillende oorzaken hebben:

Status inschrijving huidig studiejaar niet op ingeschreven?
Om je herinschrijving in te dienen moet de status van je inschrijving voor het huidige jaar <Ingeschreven> zijn. Controleer dit onder <Opleidingen> door de opleiding van het huidige studiejaar te selecteren. Bij de betreffende inschrijving moet de status <Ingeschreven> zichtbaar zijn. Is dit niet het geval, neem dan contact op met je hogeschool of universiteit om te vragen naar de mogelijkheden om je inschrijving te verlengen.

Ingelogd in een ander account?
Om je herinschrijving te regelen moet de inschrijving voor een huidig studiejaar in je account staan. Controleer dit onder <Opleidingen>. Is deze niet zichtbaar dan ben je mogelijk ingelogd in een ander account. Controleer dit door de persoonsgegevens in het Studielink account te checken. Neem contact op met de hogeschool of universiteit voor verdere instructies.