Art of Sound

Vanwege alle maatregelen rondom de COVID-19 uitbraak zullen de toelatingsexamens Art of Sound aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag dit jaar in aangepaste vorm plaatsvinden. Voorop staat dat alle examens online plaatsvinden om internationale reizen en fysieke bijeenkomsten te vermijden. De aangepaste procedure ziet er als volgt uit:

 1. Muziektheorietoets (online, uiterlijk 28 februari 2023)
 2. Wiskundetoets (online, 28 februari 2023 02:00 – 16:00 CET)
 3. Gehooronderzoek; dit onderdeel komt te vervallen.
 4. Muzikale vaardigheidstoets (per video, insturen uiterlijk 28 februari 2023)
 5. Motivatiegesprek (online) in de week van 17 April 2023; data worden z.s.m. bekend gemaakt.

Je wordt alleen uitgenodigd voor het motivatiegesprek wanneer je toets 1 t/m 4 met positief resultaat hebt afgesloten. Je wordt op uiterlijk 3 april vóór 21:00 CET hierover geïnformeerd per e-mail.

Details over de online toelatingsexamen per afdeling vind je hier.

1. Muziek theorie toets
De Muziektheorie toets vindt online plaats en is beschikbaar tot 28 februari 2022. Hier vind je meer info over het theorie-examen. Eventuele vragen over de theorietoets kun je stellen aan de afdeling theorie.

2. Wiskundetoets
De wiskundetoets vindt plaats op 28 februari 2023. Binnenkort krijg je een link opgestuurd naar het email adres zoals dat bij ons bekend is. Neem contact met ons op als je deze link niet hebt gekregen vóór 28 februari 2023.

Via deze link krijg je uitsluitend op 28 februari 2023, 02:00 – 16:00 CET , toegang tot de online wiskundetoets. Vanaf het moment dat je op de link klikt heb je 90 minuten de tijd om de toets te voltooien, begin dus uiterlijk om 14:30 CET aan de toets. Zorg ervoor dat je binnen 90 minuten klaar bent en op ‘submit’ klikt. De ‘submit’ knop verschijnt aan het einde van de toets. Je dient zelf de verstreken tijd in de gaten te houden, je krijgt geen waarschuwing. Bijdragen die deze tijdslimiet overschrijden, of na 16:00 CET worden ingeleverd, worden per definitie negatief beoordeeld. Zodra je op ‘submit’ geklikt hebt, zijn je antwoorden verzonden en kun je niet meer corrigeren.

Samenvattend:

 • Je krijgt vóór 28 februari 2023 een link naar de online wiskundetoets opgestuurd
 • Neem contact op als je de link op 27 februari 2022 nog niet hebt ontvangen
 • Op 28 februari 2023, 02:00 – 16:00 CET heb je toegang tot de toets
 • Je hebt maximaal 90 minuten om de toets te voltooien
 • Begin uiterlijk om 14:30 CET aan de toets
 • Lever de toets in (submit) vóór 16:00 CET
 • Zodra de toets is ingeleverd kun je niet meer corrigeren.

Bekijk hier een voorbeeld van de wiskundetoets.

3. Gehooronderzoek
Dit onderzoek komt te vervallen.

4. De muzikale vaardigheidstoets
De muzikale vaardigheidstoets vindt niet live plaats, maar via een vooraf opgenomen en ingestuurde video. Bij het opnemen en aanleveren van de video moeten de volgende voorschriften in acht worden genomen:

 • De opname (video en audio) zijn in één keer opgenomen en niet gemonteerd en/of nabewerkt;
 • Op de video zijn het gezicht en de handen van de kandidaat duidelijk en continu zichtbaar;
 • Een hoog niveau audiokwaliteit is niet noodzakelijk, maar de audiokwaliteit moet goed genoeg zijn om het muziekspel duidelijk te kunnen horen;
 • Voordat je begint te spelen of te zingen zeg je duidelijk je volledige naam en de opleiding waarvoor je auditie doet (Art of Sound Bachelor);
 • Vóór ieder stuk kondig je de titel en de componist van het stuk aan;
 • Je speelt 3 composities in uiteenlopende muzikale stijlen en tempi;
 • De maximale duur van de video bedraagt 15 minuten;
 • Klassiek toelating: je speelt solo, zonder begeleiding van andere musici;
 • Jazz / Pop toelating: je speelt met één of meer begeleiders, maar je zorgt ervoor dat je zelf het duidelijkst hoorbaar en zichtbaar bent. Eventueel mag je gebruik maken van een vooraf opgenomen meespeel soundfile (‘minus-one’);

Video’s die niet aan deze voorschriften voldoen worden niet in behandeling genomen. De video moet uiterlijk 28 februari 2023 worden aangeleverd in ons online-systeem Osiris Aanmeld. Dit doe je door een Word document of PDF te uploaden met daarin een actieve link naar de video (bijvoorbeeld op youTube of Vimeo). Je hebt je inloggegevens ontvangen in een eerder bericht. Je kunt nu hier klikken om naar Osiris Aanmeld te gaan.

Tips voor het opnemen van je video:

 • Je kunt de video met iedere smartphone opnemen, maar het gebruik van een goede camera en (externe) microfoon zal tot een betere beeldkwaliteit en geluidskwaliteit leiden.
 • Zorg voor een stille omgeving (geen zoemende ijskast of voorbijrazend verkeer als achtergrondgeluid).
 • Zorg voor voldoende licht bij het opnemen; licht van meerdere kanten werkt het beste.
 • Zorg ervoor dat de audio niet te luid is (overstuurd) en niet te zacht is (veel ruis); beweeg de microfoon of je opnameapparaat dichterbij of verderaf om het gewenste resultaat te bereiken.

5. Motivatiegesprek
Het motivatiegesprek vindt alleen plaats als je de voorgaande toetsen met goed gevolg hebt afgelegd. Op uiterlijk 3 april, vóór 21:00 CET, ontvang je een email bericht of je bent uitgenodigd voor het motivatiegesprek.

Mocht je de voorgaande toetsen niet met goed gevolg hebben afgelegd dan ontvang je helaas een bericht dat je niet bent aangenomen.

Als je de voorgaande toetsen met goed gevolg hebt afgelegd word je per email uitgenodigd voor het motivatiegesprek. De motivatiegesprekken vinden online gedurende de week van 17 april 2023. In het email bericht staat de exacte datum en tijd (CET) van het motivatiegesprek. Op deze tijd dien je over een werkende internetverbinding te beschikken in een rustige omgeving, zonder andere personen erbij. Zorg dat je op tijd klaar bent.

Het motivatiegesprek zal online plaatsvinden via het platform Microsoft Teams. Je kunt de gratis Microsoft Teams app hier downloaden. Zorg ervoor dat je de app ruim vóór aanvang van het gesprek geïnstalleerd hebt. Eventueel is het gesprek ook te voeren via de webbrowsers Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Google Chrome of de laatste versie van Firefox. Apple gebruikers, opgelet: Microsoft Teams werkt niet met Safari, je moet de app downloaden of één van de genoemde webbrowsers gebruiken. Zorg dat je goed voorbereid bent; als het gesprek wegens technische redenen niet kan plaatsvinden kan dat nadelige gevolgen hebben voor je toelating.

Op de dag van het motivatiegesprek ontvang je 15 minuten vóór het aangekondigde tijdstip per e-mail een uitnodiging voor het motivatiegesprek via een link. Eén van onze medewerkers zal de audio en videoverbinding met je testen. Vervolgens wacht je tot de commissie beschikbaar is en zich bij het gesprek voegt.

Het motivatiegesprek zal ongeveer 10 minuten duren. Aan het gesprek nemen 3 juryleden deel die vragen stellen over jouw ideeën over de opleiding en wat je daarmee wilt bereiken. Geef spontane en eerlijke antwoorden. Tijdens het gesprek zal geen parate kennis worden getest, het gaat puur en alleen om je motivatie.

Samenvattend:

 • Op uiterlijk 3 april 2023, vóór 21:00 CET, ontvang je bericht of je bent uitgenodigd voor het motivatiegesprek, met daarin de exacte datum en tijd van het gesprek.
 • Zorg dat je Microsoft Teams geïnstalleerd hebt.
 • Zorg dat je ruim op tijd klaar zit en dat je internetverbinding werkt.
 • Zorg dat je alleen bent, in een rustige omgeving.
 • 15 minuten vóór het aangekondigde tijdstip ontvang je een uitnodiging (link) per email voor een conference call via Microsoft Teams.
 • Accepteer de uitnodiging; er zal een korte test volgen met één van onze medewerkers.
 • Zodra de commissie beschikbaar is kan het motivatiegesprek beginnen.

6. Na het toelatingsexamen
De uitslag van het toelatingsexamen wordt binnen twee weken na het toelatingsexamen per e-mail medegedeeld. De directie van het Koninklijk Conservatorium zal in principe het advies van de toelatingscommissie overnemen, maar behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 31 augustus 2023, ontvang je officieel bericht over je toelating van de directie van het Koninklijk Conservatorium.

7. Annuleren
Als je afziet van je verzoek tot inschrijving en het toelatingsexamen, geef dat dan zo snel mogelijk via Studielink aan ons door. Dan kan jouw plaats voor de toelatingsexamens nog worden toegewezen aan een andere kandidaat die nu op de wachtlijst staat.

8. Tot slot
We wensen je heel veel succes met de voorbereidingen en kijken er naar uit om je binnenkort online te ontmoeten. Mocht je naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via p.jeukendrup@koncon.nl.

Vanwege alle maatregelen rondom de COVID-19 uitbraak zullen de toelatingsexamens Art of Sound aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag dit jaar in aangepaste vorm plaatsvinden. Voorop staat dat alle examens online plaatsvinden om internationale reizen en fysieke bijeenkomsten te vermijden. De aangepaste procedure ziet er als volgt uit:

 1. Muzikale vaardigheidstoets: vindt niet live plaats, maar moet door de kandidaat worden aangeleverd op video (beeld en geluid) uiterlijk 28 februari 2023. Zie hieronder voor details. N.B. Dit onderdeel geldt niet voor kandidaten die een bachelor opleiding Art of Sound aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag hebben voltooid.
 2. Je portfolio en je masterplan zoals je die hebt ingestuurd worden door een commissie beoordeeld en tijdens het motivatiegesprek met je besproken.
 3. Motivatiegesprek: de bespreking van het masterplan en portfolio (max. 30 minuten per kandidaat): vindt online plaats in de week van 17 april 2023.

Je wordt alleen uitgenodigd voor het motivatiegesprek wanneer je portfolio en je masterplan zijn goedgekeurd en wanneer je de muzikale vaardigheidstoets met goed gevolg hebt afgelegd. Je wordt op uiterlijk 3 april 21.00 CET hierover geïnformeerd per e-mail.

1. Muzikale vaardigheidstoets
De muzikale vaardigheidstoets vindt niet live plaats, maar via een vooraf opgenomen en ingestuurde video. Bij het opnemen en aanleveren van de video moeten de volgende voorschriften in acht worden genomen:

 • De opname (video en audio) zijn in één keer opgenomen en niet gemonteerd en/of nabewerkt;
 • Op de video zijn het gezicht en de handen van de kandidaat duidelijk en continu zichtbaar;
 • Een hoog niveau audiokwaliteit is niet noodzakelijk, maar de audiokwaliteit moet goed genoeg zijn om het muziekspel duidelijk te kunnen horen;
 • Voordat je begint te spelen of te zingen zeg je duidelijk je volledige naam en de opleiding waarvoor je auditie doet (Art of Sound Master);
 • Vóór ieder stuk kondig je de titel en de componist van het stuk aan;
 • Je speelt 3 composities in uiteenlopende muzikale stijlen en tempi;
 • De maximale duur van de video bedraagt 15 minuten;
 • Klassiek toelating: je speelt solo, zonder begeleiding van andere musici;
 • Jazz / Pop toelating: je speelt met één of meer begeleiders, maar je zorgt ervoor dat je zelf het duidelijkst hoorbaar en zichtbaar bent. Eventueel mag je gebruik maken van een vooraf opgenomen meespeel soundfile (‘minus-one’).

Video’s die niet aan deze voorschriften voldoen worden niet in behandeling genomen. De video moet uiterlijk 28 februari 2023 worden aangeleverd in ons online-systeem Osiris Aanmeld. Dit doe je door een Word document of PDF te uploaden met daarin een actieve link naar de video (bijvoorbeeld op YouTube of Vimeo). Je hebt je inloggegevens ontvangen in een eerder bericht. Je kunt nu hier klikken om naar Osiris Aanmeld te gaan.

Tips voor het opnemen van je video:

 • Je kunt de video met iedere smartphone opnemen, maar het gebruik van een goede camera en (externe) microfoon zal tot een betere beeldkwaliteit en geluidskwaliteit leiden.
 • Zorg voor een stille omgeving (geen zoemende ijskast of voorbijrazend verkeer als achtergrondgeluid).
 • Zorg voor voldoende licht bij het opnemen; licht van meerdere kanten werkt het beste.
 • Zorg ervoor dat de audio niet te luid is (overstuurd) en niet te zacht is (veel ruis); beweeg de microfoon of je opnameapparaat dichterbij of verderaf om het gewenste resultaat te bereiken.

2. Het motivatiegesprek
Het motivatiegesprek vindt alleen plaats als je portfolio en je masterplan zijn goedgekeurd en als je de muzikale vaardigheidstoets met goed gevolg hebt afgelegd. Als je portfolio en/of je masterplan niet zijn goedgekeurd ontvang je op uiterlijk 3 april helaas een bericht dat je niet bent aangenomen.

Als je portfolio en je masterplan zijn goedgekeurd, ontvang je op uiterlijk 3 april, vóór 21:00 CET, een email bericht dat je bent uitgenodigd voor het motivatiegesprek. De motivatiegesprekken vinden online plaats in de week van 17 april 2023. In het email bericht staat de exacte datum en tijd (CET) van het motivatiegesprek. Op deze tijd dien je over een werkende internetverbinding te beschikken in een rustige omgeving, zonder andere personen erbij. Zorg dat je op tijd klaar bent.

Het motivatiegesprek zal online plaatsvinden via het platform Microsoft Teams. Je kunt de gratis Microsoft Teams app hier downloaden. Zorg ervoor dat je de app ruim vóór aanvang van het gesprek geïnstalleerd hebt. Eventueel is het gesprek ook te voeren via de webbrowsers Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Google Chrome of de laatste versie van Firefox. Apple gebruikers, opgelet: Microsoft Teams werkt niet met Safari, je moet de app downloaden of één van de genoemde webbrowsers gebruiken. Zorg dat je goed voorbereid bent; als het gesprek wegens technische redenen niet kan plaatsvinden kan dat nadelige gevolgen hebben voor je toelating.

Op de dag van het motivatiegesprek ontvang je 15 minuten vóór het aangekondigde tijdstip per e-mail een uitnodiging voor het motivatiegesprek via een link. Eén van onze medewerkers zal de audio en videoverbinding met je testen. Vervolgens wacht je tot de commissie beschikbaar is en zich bij het gesprek voegt.

Het motivatiegesprek zal maximaal 30 minuten duren. Aan het gesprek nemen 3 juryleden deel die vragen stellen over jouw ideeën over de opleiding en wat je daarmee wilt bereiken. Ook je portfolio en je masterplan worden met je doorgenomen. Geef spontane en eerlijke antwoorden, dat werkt het beste.

Samenvattend:

 • Op 3 april 2023, vóór 21:00 CET, ontvang je bericht of je bent uitgenodigd voor het motivatiegesprek, met daarin de exacte datum en tijd van het gesprek.
 • Zorg dat je Microsoft Teams geïnstalleerd hebt.
 • Zorg dat je ruim op tijd klaar zit en dat je internetverbinding werkt.
 • Zorg dat je alleen bent, in een rustige omgeving.
 • 15 minuten vóór het aangekondigde tijdstip ontvang je een uitnodiging (link) per email voor een conference call via Microsoft Teams.
 • Accepteer de uitnodiging; er zal een korte test volgen met één van onze medewerkers.
 • Zodra de commissie beschikbaar is kan het motivatiegesprek beginnen.

3. Na het toelatingsexamen
De uitslag van het toelatingsexamen wordt binnen twee weken na het toelatingsexamen per e-mail medegedeeld. De directie van het Koninklijk Conservatorium zal in principe het advies van de toelatingscommissie overnemen, maar behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 31 augustus 2023, ontvang je officieel bericht over je toelating van de directie van het Koninklijk Conservatorium.

4. Annuleren
Als je afziet van je verzoek tot inschrijving en het toelatingsexamen, geef dat dan zo snel mogelijk via Studielink aan ons door. Dan kan jouw plaats voor de toelatingsexamens nog worden toegewezen aan een andere kandidaat die nu op de wachtlijst staat.

5. Tot slot
We wensen je heel veel succes met de voorbereidingen en kijken er naar uit om je binnenkort online te ontmoeten. Mocht je naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, neem dan contact op met Paul Jeukendrup via p.jeukendrup@koncon.nl.