Toelatingsexamen muziektheorie Oefenen

Het Koninklijk Conservatorium biedt je graag de mogelijkheid om je voor te bereiden op het toelatingsexamen voor het onderdeel Muziektheorie. Volg de onderstaande link om te zien wat voor soort opgaven je kunt verwachten en om er alvast mee te oefenen.

De laatste drie opgaven wegen zwaarder dan de eerste serie. Een score van gemiddeld 80% geeft wat betreft theorie het advies ‘toelaten in Bachelor 1’

Legenda

Lees voor elk onderwerp eerst de instructie voordat je op de link klikt en aan de opdracht begint. Op elke opdracht zit een tijdslimiet. De gebruikte termen zijn in het Engels.

Toonladders

 • Major = Majeur
 • Natural/ Harmonic/ Melodic Minor = Natuurlijk/ Harmonisch/ Melodisch Mineur
 • Dorian = Dorisch
 • Phrygian = Frygisch
 • Lydian = Lydisch
 • Mixolydian = Mixolydisch

Intervallen

 • “A” staat voor “Augmented” (Overmatig)
 • “M” staat voor “Major” (Groot)
 • “P” staat voor “Perfect" (Rein)
 • “m” staat voor “minor” (klein)
 • “d” staat voor “diminished” (verminderd)

Akkoorden

 • Major = Groot
 • Minor = Klein
 • Augmented = Overmatig
 • Diminished = Verminderd
 • Dominant = Dominant
 • Half-diminished = Half-verminderd
 • Minor-major = Mineur-majeur

Geef aan welke toonladder er is gegeven. Vergeet niet naar de sleutel te kijken! Voor deze opgave heb je 3 minuten de tijd, geef minimaal 10 antwoorden.

Ga naar de opgave!

Om te oefenen kun je dezelfde opgave zonder tijdslimiet hier vinden.

Geef aan wat voor interval er is gegeven. Let op de sleutel en de eventueel gebruikte voortekens! Voor deze opgave heb je 3 minuten de tijd, geef minimaal 10 antwoorden.

Ga naar de opgave!

Om te oefenen kun je dezelfde opgave zonder tijdslimiet hier vinden.

Geef aan wat voor drieklank er is gegeven. De drieklanken kunnen zowel in grondligging als in een omkering gegeven worden. Let op de sleutel! Voor deze opgave heb je 3 minuten de tijd, geef minimaal 10 antwoorden.

Ga naar de opgave!

Om te oefenen kun je dezelfde opgave zonder tijdslimiet hier vinden.

Geef aan wat voor septiemakkoord er is gegeven. Let op de sleutel! Voor deze opgave heb je 3 minuten de tijd, geef minimaal 10 antwoorden.

Ga naar de opgave!

Om te oefenen kun je dezelfde opgave zonder tijdslimiet hier vinden.

Zet de noot op de juiste plaats op de notenbalk en gebruik waar nodig voortekens om het gevraagde interval te realiseren. Je kunt de plaats van de noot aanpassen door middel van de pijltjes of door op de juiste plaats op de notenbalk te klikken. Voor deze opgave heb je 4 minuten de tijd, geef minimaal 10 antwoorden.

Ga naar de opgave!

Om te oefenen kun je dezelfde opgave zonder tijdslimiet hier vinden.

Alle studierichtingen, behalve Jazz studenten:

Zet de juiste voortekens bij de noten om de gevraagde drieklank te realiseren. De drieklanken kunnen zowel in grondligging als in een omkering gegeven worden. Om een voorteken te plaatsen selecteer je eerst de noot door middel van de pijltjes of door erop te klikken. Voor deze opgave heb je 4 minuten de tijd, geef minimaal 10 antwoorden.

Ga naar de opgave!

Om te oefenen kun je dezelfde opgave zonder tijdslimiet hier vinden.


Opgave voor Jazz studenten: (met akkoordsymbolen)

Voor deze opgave heb je 4 minuten de tijd, geef minimaal 10 antwoorden.

Ga naar de opgave!

Om te oefenen kun je dezelfde opgave zonder tijdslimiet hier vinden.

Alle studierichtingen, behalve Jazz studenten:

Zet de juiste voortekens bij de noten om de gevraagde vierklank te realiseren. De septiemakkoorden kunnen zowel in grondligging als in een omkering gegeven worden. Om een voorteken te plaatsen selecteer je eerst de noot door middel van de pijltjes of door erop te klikken. Voor deze opgave heb je 4 minuten de tijd, geef minimaal 10 antwoorden.

Ga naar de opgave!

Om te oefenen kun je dezelfde opgave zonder tijdslimiet hier vinden.


Opgave voor Jazz studenten: (met akkoordsymbolen)

Voor deze opgave heb je 4 minuten de tijd, geef minimaal 10 antwoorden.

Ga naar de opgave!

Om te oefenen kun je dezelfde opgave zonder tijdslimiet hier vinden.

Luister naar de intervallen en benoem ze. De intervallen worden harmonisch of melodisch stijgend of dalend gespeeld. Voor deze opgave heb je 3 minuten de tijd, geef minimaal 10 antwoorden.

Ga naar de opgave!

Om te oefenen kun je dezelfde opgave zonder tijdslimiet hier vinden.

Luister naar de drieklanken en benoem ze. Voor deze opgave heb je 3 minuten de tijd, geef minimaal 10 antwoorden.

Ga naar de opgave!

Om te oefenen kun je dezelfde opgave zonder tijdslimiet hier vinden.

Luister naar de septiemakkoorden en benoem ze. Voor deze opgave heb je 3 minuten de tijd, geef minimaal 10 antwoorden.

Ga naar de opgave!

Om te oefenen kun je dezelfde opgave zonder tijdslimiet hier vinden.