Initiatives of Change en Haagse Hogeschool

Precies 75 jaar geleden begonnen leden van de Verenigde Naties een interculturele dialoog over de rechten die inherent zijn aan alle mensen, ongeacht onze nationaliteit, woonplaats, geslacht, seksuele geaardheid en genderidentiteit, nationale of etnische afkomst, huidskleur, religie, taal of een andere status. Op 10 december 1948 stemden afgevaardigden van alle mogelijke achtergronden en wereldbeelden voor de 30 artikelen die nu de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vormen.

Op weg naar het 75-jarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (december 2023), komen Initiative of Change Nederland, de Haagse Hogeschool en het Koninklijk Conservatorium Den Haag samen en organiseren verschillende evenementen, om te laten zien hoe universele mensenrechten ons allemaal raken, aanzetten tot en inspireren over dit onderwerp.

De Ensemble Academy speelt enkele composities van Kate Moore en enkele solostukken van studenten van de afdeling Compositie, geïnspireerd door hun gedeelde ervaring met de Haagse Hogeschool-International Law Students Association.

Details

Datum

8 december 2022 00.00

Locatie

Haagse Hogeschool, Den Haag

Meer info

Entree

Meer informatie over het concert volgt t.z.t.

Datum

9 december 2022 00.00

Locatie

Conservatoriumzaal Amare, Den Haag

Meer info

Entree

Gratis toegang, registratie niet nodig