Corona-steunfonds HdK
Om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming vanwege inkomstenderving (via werk of ouderlijke bijdrage) door de corona-crisis, die niet kan worden gedekt met een extra lening van DUO of door andere voorzieningen van de overheid of gemeente, kun je bij de hogeschool een aanvraag indienen via corona-fonds@hdkdenhaag.nl. Hiervoor is een speciaal aanvraagformulier beschikbaar onder application form corona-steunfonds.

De maximale tegemoetkoming bedraagt in beginsel € 250,- per maand. De tijdelijke regeling geldt tot september 2020. De voorwaarden voor toekenning voor de maanden juli en augustus zijn aangescherpt. Zie hiervoor de bijgaande toelichting.

De tegemoetkoming wordt beschouwd als fiscaal inkomen en wordt door de hogeschool bij de aangifte over 2020 aan de Belastingdienst gemeld. De Nederlandse belastingdienst geeft in 2020 voor de eerste € 7.030,- vrijstelling van inkomstenbelasting.

De uiterste inleverdatum is 6 juli 2020.

Contact
De studentendecaan Elke de Roos is beschikbaar voor hulp en advies.
N.B. Weet dat het reguliere Profileringsfonds niet van toepassing is op corona-gerelateerde situaties.Lees eerst onderstaande informatie aandachtig door.

Om te weten of het zin heeft om een aanvraag in te dienen, doorloop de volgende vragen:

1. Is het verlies van inkomen (via werk of ouderlijke bijdrage) corona-gerelateerd?

 • JA, ga door naar vraag 2
 • NEE, Dan kom je niet voor het corona-steunfonds HdK in aanmerking. Heb je door de corona-maatregelen een ander type financiële schade ondervonden, neem dan contact op met de studenten-decaan.

2. Wat is jouw nationaliteit?

 • a) Nederlandse/EU/EER/Zwitserse nationaliteit:
  • JA, ga door naar vraag 3
  • NEE, ga door naar vraag 2 (b)
 • b) Niet-EER
  • JA, dan kun je voor het corona-steunfonds HdK in aanmerking komen, tenzij jouw werkgever gebruik maakt van het landelijke noodfonds (NOW). Vul het aanvraagformulier in, voeg de gevraagde documenten bij (zie hieronder) en mail dit naar corona-fonds@hdkdenhaag.nl

3. Heb je bij DUO de maximale lening en/of het collegegeldkrediet aangevraagd in het kader van de corona-maatregelen? (Voor Nederlandse/EU/EER/Zwitserse studenten). DUO wijst in dit kader op de mogelijkheid om tijdelijk per maand meer te lenen. Dat kan ook met terugwerkende kracht, tot aan het begin van het studiejaar. Ook kunnen studenten nog collegegeldkrediet aanvragen, waarvoor niet de verplichting geldt om minimaal 56 uur per maand te werken en welke met terugwerkende kracht voor 2019 kan worden aangevraagd, met een terugbetaalperiode van 35 jaar, nagenoeg rentevrij. Je kunt dit zelf regelen in mijn DUO.

 • JA, maar DUO heeft mijn aanvraag afgewezen. Ga door naar vraag (4)
 • NEE, dan kom je niet voor het corona-steunfonds HdK in aanmerking.

4. Wat zijn de redenen dat DUO jouw aanvraag heeft afgewezen?De aanvraag kan per maand* worden ingediend en bestaat uit bijgesloten aanvraagformulier** en digitale afschriften van onderstaande documenten:

 • de verklaring van DUO dat de student niet in aanmerking komt voor enige vorm van studiefinanciering bij DUO;
 • de reden van de financiële problemen;
 • een verklaring van de werk- of opdrachtgever, bijvoorbeeld in de vorm van een contract, vergezeld van de overeengekomen (financiële) afspraken;
 • de bevestiging van de werk- of opdrachtgever, dat deze niet in aanmerking komt voor het landelijke noodfonds.
 • Ben je freelancer, informeer dan bij jouw gemeente of bij de Kamer van Koophandel. Kom je niet in aanmerking voor de gemeentelijke regeling of voor die van de KvK, sluit die betreffende verklaring dan bij;
 • voor een aanvraag vanwege minder inkomsten in de maand maart:
  • bankafschriften van de maanden januari, februari en maart 2020, waaruit blijkt (a) met wat voor werk de student inkomsten ontvangt en (b) wat uit dat werk de gemiddelde maandinkomsten zijn die de student misloopt.
 • voor een aanvraag vanwege minder inkomsten in de maand april.
  • bankafschriften van de maanden januari, februari en april 2020, waaruit blijkt (a) met wat voor werk de student inkomsten ontvangt en (b) wat uit dat werk de gemiddelde maandinkomsten zijn die de student misloopt.
 • voor een aanvraag vanwege minder inkomsten in de maand mei:
  • bankafschriften van de maanden januari, februari en mei 2020, waaruit blijkt (a) met wat voor werk de student inkomsten ontvangt en (b) wat uit dat werk de gemiddelde maandinkomsten zijn die de student misloopt.


*Indien je de documenten in het kader van een eerdere aanvraag al bij ons hebt ingediend en wij jouw aanvraag ook hebben gehonoreerd, dan hoef je deze in de daarop volgende maand niet opnieuw te overleggen, met uitzondering van de genoemde bankafschriften waarnaar in de laatste bullet wordt gevraagd.

**Elke aanvraag zal vertrouwelijk worden behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.