Erik Bogers

Docent methodiek/didactiek

Erik Bogers studeerde Docent Muziek, Pop-/sessiemusicus (hoofdvak toetsen) en Onderwijskunde. Hij is werkzaam als docent muziek en kunst algemeen in het voortgezet onderwijs en is daar tevens cultuurcoördinator.

Aan de opleiding Docent Muziek van het Koninklijk Conservatorium verzorgt hij lessen kunst algemeen aan de voltijdopleiding. Aan de verkort- en zij-instroomopleiding geeft hij lessen methodiek voortgezet onderwijs, begeleidt hij stages en afstudeeronderzoeken.

Als voorzitter van de Verenging Leraren Schoolmuziek (VLS), de vakvereniging en vakbond voor muziekdocenten in het onderwijs, zet hij zich in om de positie van muziekdocenten in Nederland te versterken zodat alle leerlingen in het funderend onderwijs in Nederland goed muziekonderwijs krijgen. Daarnaast is hij als sessietoetsenist actief in verschillende bands en samenstellingen.