Suzanne Konings

Afdelingshoofd Theorie der Muziek

Suzanne Konings studeerde Theorie der Muziek aan het Conservatorium van Amsterdam (bachelor), het Koninklijk Conservatorium (master) en Musicologie aan de Universiteit Utrecht en is sinds 2004 hoofd van de afdeling Muziektheorie van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Sinds 2009 specialiseert zij zich in muziekonderwijs volgens het Kodály concept. Samen met collega's in binnen- en buitenland organiseert zij sinds 2012 cursussen ‘Muziek als Vak’ voor musici, muziekdocenten en (vak)leerkrachten. In de masteropleiding ‘Music Education according to the Kodály Concept’ die in 2014 hieruit is voortgekomen wordt nauw samengewerkt met de Liszt Academie in Budapest en het Kodály Instituut in Kecskemét. Suzanne Konings geeft les aan bachelor- en masterstudenten studenten van het Koninklijk Conservatorium en aan zangers van de Nationale Koren. In samenwerking met de Kathedrale Koorschool Utrecht wordt een muziekcurriculum voor de basisschool ontwikkeld, gebaseerd op de Kodály-werkwijze, vertaald naar de Nederlandse praktijk.

www.koncon.nl

www.muziekalsvak.nl