Ward Spanjers

Docent Muziektheorie

Ward Spanjers, docent Muziektheoretische vakken

Ward Spanjers studeerde Klassiek Gitaar en Muziektheorie aan het Conservatorium van Amsterdam. Sinds 2016 doceert hij Muziektheoretische vakken aan het Koninklijk Conservatorium. Hij is gespecialiseerd in 19e en vroeg 20e-eeuwse muziek, in het bijzonder in traditionele/historisch geïnformeerde schrijfkunst (ook wel: ´Stijlcompositie´), evenals in de relatie tussen muziekkritiek, kunsttheorie en esthetiek enerzijds, en muziekanalyse en -interpretatie anderzijds.

In zijn lessen staat een artistieke en geïntegreerde benadering centraal, waarbij aandacht is voor kruisbestuiving met andere kunsten. Bovendien houdt Ward zich bezig met de interpretatie van muziekstukken in relatie tot de uitvoeringspraktijk, en doceert in dit verband onder meer kamermuziek.

Naast zijn werkzaamheden als docent is Ward actief als componist en arrangeur, waarbij zijn belangstelling vooral uitgaat naar de mogelijke verbanden tussen historische compositie (-technieken en esthetiek) en de creatie van nieuwe kunst.

www.wardspanjers.nl