Louis Andriessen krijgt eredoctoraat van Universiteit van Amsterdam

All news

January 10th 2019

Componist Louis Andriessen heeft een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam gekregen. Andriessen was hoogleraar bij de Academy for Creative and Performing Arts van de Universiteit Leiden, en is lid van de Akademie van Kunsten. Hij heeft het eredoctoraat uitgereikt gekregen tijdens de dies natalis van de Amsterdamse universiteit, op 8 januari j.l.

Andriessen geniet grote internationale bekendheid en waardering als componist, maar ook als uitvoerend musicus. Hij is een van de grondleggers van de Haagse School, een avant-gardistische en minimalistische stroming uit de tweede helft van de vorige eeuw. Ook was hij eind jaren ‘60 een van de initiatiefnemers van Aktie Notenkraker, waarin een groep Nederlandse componisten zich sterk maakte voor nieuwe muziek.

Wetenschappelijk belang

Erepromotor Kati Röttger, hoogleraar Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), vertelt wat Andriessen betekent voor de wetenschap: ‘Louis Andriessen is voor de uitvoerende kunsten, en de wetenschappelijke studie ervan, van eminent belang door zijn ontwikkeling van het concept van kunstwerken als theoretisch object. Bij Andriessen gaat het daarbij om werken voor muziektheater, maar ook om instrumentale en instrumentaal-vocale composities.’

Julia Kursell, hoogleraar Muziekwetenschap aan de UvA en erepromotor, voegt daaraan toe: ‘Andriessen heeft een essentiële rol gespeeld in het muziekleven in Nederland en wereldwijd, als compositiedocent aan het Koninklijk Conservatorium en in de ontwikkeling van de ensemblecultuur.’

Inspiratie

Karen Maex, rector magnificus van de UvA: ‘Louis Andriessen is een inspiratie voor velen. Met zijn composities richt Andriessen zich op de schoonheid. Daarbij houdt hij zich niet aan conventies, maar slaat nieuwe, avontuurlijke wegen in om aan zijn schoonheidsideaal te voldoen. De impact en invloed van zijn werk zijn groot, niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Daarnaast is Andriessen regelmatig betrokken geweest bij projecten aan de UvA, zowel binnen het onderwijs als het onderzoek. Daarom ben ik namens de hele UvA ontzettend trots dat we Louis Andriessen dit jaar een eredoctoraat toekennen.'

Lees meer: Universiteit van Amsterdam