RIME Conferentie 2019 (Muziekeducatie): verslag

Van 23 tot 26 april 2019 vond de conferentie Research in Music Education plaats in Bath, UK. Adri de Vugt (afdeling Muziekeducatie) was hierbij aanwezig. Lees het korte verslag hieronder.

Adri de Vugt:

Deze tweejaarlijkse conferentie is gelieerd aan en wordt ondersteund door het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Music Education Research (Routledge). De onderzoeksconferentie is gericht op muziekonderwijs op alle niveaus. Hoewel er geen specifiek thema was, waren er opvallend veel bijdragen over improvisatie in het muziekvakonderwijs en over de identiteit van muziekdocenten. Studies over improvisatie variëren van de vraag welke plaats improvisatie in conservatorium curricula heeft tot onderzoek naar hoe de musicus improviseert. Een bijzonder interessante studie was die van Johansen & Mwamba, waarin een vibrafonist zijn eigen improviseren onderzoekt in samenwerking met een andere onderzoeker. Aan de hand van video opnames, stimulated recall en zelfreflectie werd bestudeerd hoe de jazzmusicus aan improvisatie werkte tijdens zijn studeren.

Een aantal lezingen leggen sterk het accent op onderzoeksmethodologie zoals bijvoorbeeld het gebruik van video of etnografie. Gebruikelijk op deze conferentie zijn de prikkelende keynotes. Petter Dyndahl ging in op risico’s van muziekonderwijs. Culturele diversiteit, toenemende socialisatie en ook populisme zouden door muziekonderwijs kunnen worden bevestigd of zelfs worden versterkt. We moeten ons bewust zijn van deze risico’s.

Voor meer informatie over het tijdschrift klik hier.