Samenwerken aan beter muziekonderwijs

12 September 2022

Bijna twee jaar geleden tekenden alle conservatoria en Pabo’s het MuziekopleidersAkkoord. Een van de speerpunten in het akkoord is de samenwerking tussen studenten van de beide opleidingen. Nu het akkoord twee jaar bestaat is het tijd voor een moment van reflectie. Suzan Overmeer, coördinator van de opleiding Docent Muziek van het Koninklijk Conservatorium, onderzocht samen met collega’s uit het land wat studenten van zowel Pabo’s als Docent Muziek opleidingen van de onderlinge samenwerking vinden.

In haar artikel Samen komen we er wel uit laat Suzan verschillende studenten van diverse instituten aan het woord. Ze vertellen over hun ervaringen met de samenwerking. In het artikel wordt aandacht besteed aan wat Pabo- en Docent Muziek-studenten van elkaar kunnen leren.

Lees het hele artikel hier terug.

Op 30 augustus was Suzan ook te gast bij radio 4 om daar over het akkoord en haar bevindingen te vertellen. Je kan het fragment hier terugluisteren.

Ook bij het Koninklijk Conservatorium van Den Haag wordt het belang van een samenwerking met de Pabo gezien. Studenten van de opleiding Docent Muziek werken al een aantal jaren samen met de twee Haagse Pabo’s. Tweedejaars studenten Docent Muziek hebben vorig jaar een inspirerende studiemiddag gevolgd met studenten van de Pabo over creatieve werkvormen en het samengewerkt aan een creatief lesontwerp. Ook aankomend jaar zullen er ontmoetingen plaatsvinden met studenten van de Pabo, dan met de focus op het gezamenlijk werken aan creatief muziekonderwijs vanuit andere kunstdisciplines.

Op 5 oktober wordt het tweejarig bestaan van het landelijke MuziekopleidersAkkoord gevierd op het Koninklijk Conservatorium, in Amare. Deze feestelijke middag is georganiseerd door Meer Muziek in de klas. Rondom deze viering organiseert de afdeling Educatie van het Koninklijk Conservatorium in samenwerking met de Haagse Pabo’s op 4 oktober de workshop `Muziek buiten de lijntjes’ voor professionals en voor studenten van Docent Muziek en de Pabo over vakintegratie. Op 6 oktober kunnen studenten van beide opleidingen zich ook inschrijven voor een inspirerende workshop `Let’s groove’ over zang, beats en beweging.