Iedere basisschool in Nederland heeft zijn eigen sfeer afhankelijk van wat kinderen leren, vanuit welke gedachte les wordt gegeven en welke kwaliteiten er zijn. Omdat de basisschool van de School voor Jong Talent (SvJT) een integraal onderdeel is van Koninklijk Conservatorium Dans en de vooropleiding muziek, staat het leerklimaat in het teken van muziek en dans.

Wij doen er alles aan iedere leerling een goede kans te bieden om te slagen voor de intensieve combinatie van een ballet- of muziekopleiding met het complete lespakket van het basisonderwijs. Daarom bieden we veel ruimte en aandacht voor ieder kind waarbij wij ervan uitgaan dat alle kinderen kunnen leren, maar dat ook alle kinderen verschillen in hun mogelijkheden. Wij streven ernaar dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.

Het klimaat van de school
De sfeer op school is van groot belang. Om een volwaardig mens te worden hebben leerlingen behoefte aan een veilig en vriendelijk klimaat met orde en regelmaat. Regelmaat geeft het kind kansen. Wij schenken veel aandacht aan de omgang tussen leerlingen. Daarnaast dient te worden vermeld dat de leerlingen uit heel Nederland komen en vaak lang moeten reizen. Een aantal leerlingen verblijft in gastgezinnen. Leerlingen hebben dus hun vertrouwde omgeving verlaten en moeten vaak wennen aan een nieuwe situatie. De basisschool besteedt veel aandacht aan de emotionele opvang van de jonge leerlingen en probeert de school ook neer te zetten als een nieuwe “huiskamer” van de leerlingen.

Traject

We hebben een groep 7 en een groep 8. Het lesprogramma is bijna hetzelfde als dat op andere basisscholen. Wel is het reguliere schoolprogramma ingekort en werken we zo efficiënt mogelijk omdat leerlingen naast hun gewone lesprogramma ook iedere dag een aantal uur dansen of musiceren. In groep 7 is er een CITO Entreetoets en in groep 8 de CITO eindtoets. In groep 8 krijgen leerlingen de HAGO toets die dient om een schooladvies te geven. De meeste leerlingen stromen door naar de havo of vwo van de SvJT.

Docenten basisonderwijs
Groep 8
Mike de Geer
Sophie van der Steen

Groep 7
Sophie van der Steen
Anja Stijlen

Groep 8
Eva Veldhuijzen-Rademakers

Contact

Questions

Do you have any questions, please contact Jan van Bilsen, Principal Interfaculty School for Young Talent.