Studentendecaan Elke de Roos geeft je informatie, advies of begeleiding bij je studieloopbaan of bij persoonlijke omstandigheden. Samen met haar zoek je naar oplossingen en acties die leiden tot een verbetering in je persoonlijk functioneren en je studie.

Afspraak maken
Je kunt zelf een afspraak maken via deze link. Afspraken duren een half uur. Je kunt ook je vraag stellen per e-mail.

Elke de Roos is aanwezig van maandag tot en met donderdag in 4.40 (4e etage).

Algemeen

Het kan iedereen overkomen dat je tegen obstakels aanloopt, zowel in je privéleven als in je studie. Soms hebben persoonlijke omstandigheden invloed op meerdere vlakken in je leven. Voor een vertrouwelijk gesprek kun je dan terecht bij de studentendecaan.

De studentendecaan kan je ondersteunen bij het aanvragen van regelingen en voorzieningen. Bijvoorbeeld bij toetsen, de studiefinanciering of het bindend studie-advies.

  • Vragen over financiën: studiefinanciering (DUO) en beurzen;
  • Vragen over wet- en regelgeving: studiefinanciering, klachtenregeling, studentenstatuut, onderwijs- en examenregeling (OER), bindend studie-advies (BSA);
  • Persoonlijke omstandigheden: thuissituatie, psychische problemen, ziekte, functiebeperking (ADHD, ASS, dyslexie, chronische ziekte), relatieproblemen, conflicten met studiegenoten;
  • Studiegerelateerde problematiek: stress, uitstelgedrag, concentratieproblemen, faalangst, podiumvrees;
  • Studiekeuze: twijfels over de opleiding, kiezen van een vervolgopleiding, vragen over keuzes na voltooiing van de opleiding.