De HdK hecht waarde aan een veilige werk- en leeromgeving voor iedereen. Als jij binnen de context van de de HdK te maken krijgt met ongewenst gedrag of een integriteitsschending/misstand, kun je terecht bij de vertrouwenspersonen.

Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Onder een integriteitsschending/misstand wordt verstaan: fraude, diefstal, machtsmisbruik, o.a. Het kan gaan om ernstige (strafbare) zaken, of juist om iets kleins waarvan je je pas achteraf realiseert dat het in deze categorieën thuis hoort. Hoe groot of klein de situatie ook, aarzel nooit om contact op te nemen. Al het gedrag dat voor jou onveilig voelt, kan besproken worden.

Een gesprek met de vertrouwenspersoon is 100% vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon biedt een neutraal luisterend oor. Soms is het voldoende om gewoon even je verhaal ergens te kunnen doen. Daarnaast is het mogelijk om samen te verkennen welke stappen je kunt ondernemen om de situatie aan te pakken. Als je een melding komt maken, hou je zelf de regie. De vertrouwenspersoon is er voor iedereen binnen de HdK: alle studenten en alle medewerkers.

Er is een interne persoon voor KC en een interne persoon voor KABK. Zij werken binnen de instelling in een andere functie, maar zijn neutraal in hun rol als vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon is in het geheel niet aan de HdK verbonden. Alle vertrouwenspersonen zijn voor alle afdelingen benaderbaar. Je kunt dus kiezen wat je het prettigst vindt.

Via onderstaande mailadressen kun je in contact komen met de vertrouwenspersonen. Vermeld in je mail dat je graag een afspraak wilt maken, de inhoud komt in het gesprek aan de orde.

Ook als je twijfelt of je met jouw verhaal aan het goede adres bent, kun je deze vraag aan ons stellen. Aarzel vooral niet!

WIE ZIJN WIJ?

KC intern: Maaike den Dunnen (KC intern) m.dendunnen@koncon.nl

KABK intern: Femke de Haan: f.dehaan@kabk.nlDownloads

Protocol vertrouwenspersoon

Gedragscode

Integriteitscode