Dany - 'Docent Muziek is één grote familie'

23 december 2020

‘Docent Muziek is één grote familie, waar ik ook bij wilde horen.’ Dany is 23 jaar en is derdejaarsstudent van de bacheloropleiding Docent Muziek (afdeling Educatie). Hij zingt, speelt piano en gitaar en interesseert zich in vele doelgroepen. Hij vertelt over de opleiding, bijzondere projecten en het sterke netwerk binnen zijn opleiding en vakgebied.

‘Ik begon met muziek toen ik een jaar of 8 was. Ik ging op zangles, en mijn docent moedigde me aan om ook een instrument te leren spelen, zodat ik mezelf kon begeleiden. Zodoende leerde ik ook gitaar en piano. Ik wilde eigenlijk altijd al wel naar het conservatorium, maar kon niet direct doorstromen naar het hbo. Daarom heb ik eerst de opleiding tot onderwijsassistent gedaan. Na een voorbereidend jaar aan het Koninklijk Conservatorium werd ik voor meerdere opleidingen toegelaten en koos ik voor Den Haag. Ik had vanwege het voorbereidend jaar al een heel goed gevoel bij deze opleiding. Het is eigenlijk één grote familie, vooral ook vanwege de projecten die je met alle jaren samen doet en de warme sfeer die er dan altijd hangt.’

Een andere belangrijke reden van Dany om voor het Koninklijk Conservatorium te kiezen, was de combinatie van artistieke ontwikkeling en educatie. ‘Hier is het een soort motto, dat je zelf goed moet zijn op je instrument, om dat ook over te kunnen brengen op anderen. Ik wilde mezelf graag muzikaal ontwikkelen en bij deze opleiding krijg je ook hoofdvakles, voor mij is dat zang. Vanwege mijn achtergrond als onderwijsassistent vond ik het niet eng om voor de klas te staan, maar muziekles geven is wel iets heel anders dan een rekensom uitleggen. Dus ik heb daar afgelopen jaren al veel over geleerd. Ik zie mezelf uiteindelijk misschien meer als docent dan als artiest, maar tegelijkertijd wil ik wel altijd muziek blijven maken en bijvoorbeeld in een band blijven spelen.’

Dany: 'Je moet zelf goed zijn op je instrument, om dat ook over te kunnen brengen op anderen.'

Muziekeducatie voor diverse doelgroepen
‘Als Docent Muziek kun je veel kanten op, en tijdens de opleiding loop je verschillende stages. Ik ben er daardoor wel achter dat ik qua leeftijdsgroep de bovenbouw van de middelbare school het meest interessant vind. Maar voor mijn afstudeeronderzoek wil ik me bijvoorbeeld verdiepen in muziek in het speciaal onderwijs. Als onderwijsassistent heb ik hier al twee jaar stagegelopen, en ik wil graag onderzoeken hoe je goed muziekles kunt geven aan deze doelgroep.
Tijdens één van mijn stages bij Docent Muziek bedacht ik samen met een studiegenoot een project voor dementerende ouderen, omdat zij vaak heel goed reageren op muziek. We kregen de kans om dit te onderzoeken en uit te voeren voor ouderen, dat was een heel gave ervaring.’

Dany is een muzikant en docent met vele interesses, en juist daarom past Docent Muziek hem zo goed. ‘De opleiding helpt mij om me te ontwikkelen in mijn vele interessegebieden. Er worden veel verschillende mogelijkheden geboden, maar ook als je al duidelijk weet welke kant je op wil, word je geholpen om je daarin verder te ontwikkelen.’

Dany: 'De opleiding helpt mij om me te ontwikkelen in mijn vele interessegebieden.'

De opleidingen Docent Muziek van het Koninklijk Conservatorium en Codarts (Rotterdam) werken met elkaar samen. ‘Er zijn elk jaar een paar verdiepingsweken samen met de studenten van Codarts. Die weken zijn altijd heel leerzaam. Als je afgestudeerd bent, mag je werken als ‘kunstvakdocent’, wat betekent dat je ook bijvoorbeeld ckv mag geven. In die weken verdiepen we ons bijvoorbeeld in dans, beeldende kunst of film: andere kunstvakken waar we niet direct les in krijgen, maar waar we in ons toekomstige beroep wel mee te maken hebben.’ Als goede Docent Muziek, welke kant je dan ook opgaat, zijn volgens Dany een paar eigenschappen van groot belang: ‘Je moet muzikaal zijn en je vak goed beheersen, voor de klas sterk in je schoenen staan en sociaal zijn, en goed kunnen plannen: je doet heel veel tegelijkertijd.’

Sterk netwerk
‘Binnen de opleiding is er een heel sterke community, ook met alumni. Je kent iedereen, van alle jaren, en ook de alumni ken je eigenlijk allemaal. Zij komen nog altijd naar The Case kijken, de jaarlijkse voorstelling van Docent Muziek, of komen zomaar langs om nog eens gedag te zeggen. Dit zijn allemaal mensen die al ergens aan het werk zijn als docent en/of muzikant, en wanneer zij bijvoorbeeld ergens stoppen, of weten dat er een baan vrijkomt, hoor je het altijd. Iedereen helpt elkaar aan werk. Je merkt nu sowieso wel dat er ook op scholen weer steeds meer aandacht komt voor muziek. Zelf wil ik in de toekomst graag lesgeven - ik geef nu bijvoorbeeld ook al les op een muziekschool -, projecten blijven bedenken en organiseren, en in ieder geval ook altijd muziek blijven maken.’

Geïnteresseerd? Lees op onze 'Apply now' pagina's meer over het Koninklijk Conservatorium en de afdeling Educatie.