Lies Colman nieuwe directeur van het Koninklijk Conservatorium Den Haag

24 november 2022

Lies Colman volgt Henk van der Meulen op als directeur van het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Het bestuur van de Hogeschool der Kunsten Den Haag laat weten bijzonder verguld te zijn met haar aantreden per 1 februari 2023.

De afgelopen maanden is een opvolger gezocht voor vertrekkend directeur Henk van der Meulen, die begin 2023 met pensioen zal gaan. Een brede afvaardiging binnen het conservatorium heeft bijgedragen aan een nauwgezette selectieprocedure, waarna Huug de Deugd als voorzitter van het college van bestuur deze week aan Lies Colman zijn felicitaties kon overbrengen.

Lies Colman heeft een bijzondere staat van dienst. Met diploma's in Rechten en Vergelijkende Cultuurwetenschap, vervolgde ze haar Masteropleiding aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen als pianiste en violiste. Na een internationale carrière als soliste en kamermuzikante verbond ze zich als gastprofessor piano aan haar alma mater, waar ze sinds 2016 onderdeel uitmaakt van de Artistieke Directie voor de opleidingen Klassieke Muziek en de Educatieve Master Muziek. In 2021 rondde ze haar MBA af aan de London Graduate School en startte een Doctoraat in de Kunsten. Haar artistieke én onderzoeksmatige focus ligt bij interdisciplinaire samenwerkingen, hedendaagse creaties en vernieuwende artistieke praktijken, ingebed in een maatschappelijke context.

Zelf omschrijft Lies haar motivatie om voor het Koninklijk Conservatorium Den Haag te kiezen als volgt: “De veelzijdigheid en het potentieel van het Hoger Kunstonderwijs blijft me sinds het begin van mijn carrière inspireren en motiveren: het maken en beoefenen van kunst in al haar kracht en verscheidenheid; het delen en ontwikkelen van passie, kennis en ervaring – en dat alles in een inspirerende en respectvolle omgeving. Deze kwaliteiten, deze bevlogenheid en ambitie vind ik terug in alle geledingen van het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Ik kijk er dan ook naar uit om deel uit te maken van dit excellente instituut, en zal met veel enthousiasme het werk van afscheidnemend directeur Henk van der Meulen voortzetten.

Ik dank met veel warmte het bijzondere team van het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen, dat jarenlang een thuis voor mij was. Ik neem geen afscheid, maar kijk uit naar onze hernieuwde toekomstige samenwerking.”

Stefaan De Ruyck - Hoofd van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen - ziet haar niet graag vertrekken, maar wenst haar het allerbeste in haar nieuwe functie: “Met het vertrek van Lies Colman naar Den Haag verliest het Koninklijk Conservatorium Antwerpen een sterkhouder op veel vlakken. We zullen haar talent, haar expertise en haar enthousiasme missen. Maar kijk, we verwelkomen met Lies ook een nieuwe directeur in het Koninklijk Conservatorium Den Haag met wie we een warme en persoonlijke band hebben. Ongetwijfeld zal haar komst een bijkomende impuls geven aan de goede samenwerking en verstandhouding die tussen de beide conservatoria al bestond.”

Na een periode van overdracht zal het Koninklijk Conservatorium Den Haag ook op gepaste wijze stilstaan bij het afscheid en de pensionering van Henk van der Meulen. Er wordt toegewerkt naar een feestelijk samenkomen dat recht doet aan de enorme bijdrage die hij heeft geleverd binnen en buiten de Hogeschool, in het nationale en internationale Dans- en Muziekleven, als inspirerend leider, musicus, componist en als gedreven en betrokken mens.

Foto: Trui Hanoulle

Lies Colman werd geboren in Antwerpen als de jongste in een gezin van vijf. Ze begon met muzieklessen mandoline op haar vijfde, gevolgd door piano op haar achtste, viool op haar tiende en percussie op haar veertiende. Vanaf haar negende gaf ze pianorecitals en – concerten in binnen- en buitenland, en werd ze laureate in verschillende wedstrijden.

Nadat ze summa cum laude afstudeerde aan de Rijksmuziekacademie van Antwerpen, begon ze op 14-jarige leeftijd haar hogere studies als vrije leerling aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen bij Jacques Detiège en Eduardo Torbianelli. Op haar zeventiende verruilde ze tijdelijk het conservatorium voor de universiteiten van Antwerpen en Gent, waar ze achtereenvolgens Kandidaat in de Rechten en Master in de Vergelijkende Cultuurwetenschap werd. In 2001 keerde ze terug naar het Antwerpse Conservatorium, studeerde er piano bij Eliane Rodrigues en Robert Groslot, pianoforte bij Bart van Oort en viool bij Dejan Mijajev, en behaalde ook hier haar masterdiploma, deze keer in Muziek.

Lies Colman zette zich internationaal op de kaart als (lied-)pianiste en kamermuzikante, en concerteerde onder meer in Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Spanje, Portugal, Kroatië, Nederland, Marokko, Zwitserland, Oostenrijk, Zuid-Afrika, Brunei, Indonesië en de Filippijnen. Ze werkte mee aan verschillende (inter)nationale radio- en TV-uitzendingen, zette de stap naar opera en muziektheater, verleende haar medewerking voor verschillende CD-opnames op en werkte mee aan een aantal kunstuitgaven.

In 2013 werd Lies gastprofessor Piano aan haar alma mater, het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. In 2015 en 2016 werd ze daar lid van de Artistieke Directies voor achtereenvolgens de opleidingen Educatieve Master Muziek en Muziek Klassiek, en zet zich sindsdien met hart en ziel in voor het hoger kunstonderwijs in Vlaanderen en Europa.

In 2020 behaalde ze het diploma Strategic Management and Leadership aan de London School of International Business, en studeerde in 2021 af als Master in Business Administration aan de University of Chichester. Vervolgens vatte ze een Doctoraat in de Kunsten aan in de Universiteit van Antwerpen en Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Haar artistieke en onderzoeksmatige focus ligt bij creatieve en interdisciplinaire samenwerkingen, bij hedendaagse creaties en vernieuwende artistieke praktijken, maar ze houdt een speciale plek in haar hart en op het podium voor het klassieke en romantische repertoire.

Sinds 2022 zetelt Lies Colman in de Raad van Bestuur voor het Europese Quality Enhancement orgaan MusiQuE. Ook binnen AEC, l’Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen is ze actief, als co-chair voor de werkgroep Capacitybuilding binnen het Artemis-project. Momenteel woont Lies in het Vlaamse Gent met haar man, Dr. Jochem van den Boogert, lecturer aan de Universiteit van Leiden, en hun twee kinderen, Oscar en Sebastiaan.