Onderwijs en onderzoek Koninklijk Conservatorium ‘Excellent’

De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) heeft de bacheloropleiding Muziek van het Koninklijk Conservatorium (KC) op 31 augustus officieel als ‘Excellent’ beoordeeld. Daarbij kende de NVAO ook het bijzonder kwaliteitskenmerk ‘Internationalisering’ toe. De NVAO gaf het hoogste keurmerk eerder al aan de masteropleidingen Muziek, Sonologie en Opera en het bijzonder kwaliteitskeurmerk ‘artistieke focus’ aan de bacheloropleiding Docent Muziek. Afgelopen januari werd ook de School voor Jong Talent (SvJT) van het KC onderscheiden; het ministerie van OCW gaf SvJT het predicaat ‘Excellente School’. De muziekopleiding van SvJT werd vervolgens ook internationaal met goed gevolg geëvalueerd. Tot slot zijn de onderzoeksactiviteiten van het KC onder de loep genomen. Ook hierop krijgt de instelling de hoogste score.

Bacheloropleiding KC ‘excellent’ en internationaal
De NVAO heeft haar besluit gebaseerd op de rapporten en het oordeel van de internationale visitatiepanels die de opleidingen in juni 2016 hebben gevisiteerd. De bacheloropleiding Muziek ontving de beoordeling ‘excellent’ op drie van de vier standaarden van de NVAO. Voor het kwaliteitskenmerk ‘internationalisering’ scoorde het KC ‘excellent’ op vier van de vijf standaarden.

“The Royal Conservatoire has appointed excellent teachers and has an outstanding continuing development programme for teaching staff ”, zegt de NVAO in haar rapport. Daarnaast benoemt de accreditatieorganisatie als sterkte punten: de actieve houding van het conservatorium ten opzichte van curriculumontwikkeling en onderwijsinnovatie, de contacten met de beroepspraktijk en de op alle niveaus sterk aanwezige internationale dimensie. Het oordeel ‘excellent’ van de NVAO wordt aan minder dan 1% van alle opleidingen in het hoger onderwijs toegekend.

Onderzoek KC ‘excellent’
In het kader van het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) van de Vereniging Hogescholen (de belangen- en werkgeversvereniging van hogescholen), zijn de onderzoeksactiviteiten van het KC geëvalueerd door een onafhankelijke en internationale externe visitatiecommissie. Het KC heeft, volgens deze commissie, een sterk ontwikkelde onderzoekscultuur: “The current vigorous development of a research culture at KC is having an effect on conservatoire higher music education internationally, and KC is in the vanguard in this respect and is differentiating itself from its competitors."

Het KC kreeg dan ook de beoordeling ‘excellent’.

Onderzoek is, naast onderwijs en productie, een van de pijlers van het KC. Binnen de onderwijsprogramma’s richt het onderzoek zich op de artistieke- en intellectuele ontwikkeling van de student. Niet alleen studenten, maar ook docenten van het KC zijn actief op het gebied van onderzoek. Op het KC zijn twee lectoraten actief: ‘Onderzoek in de Kunsten’ van prof. dr. Henk Borgdorff en ‘Music, Education & Society’ van prof. Helena Gaunt. Daarnaast is het KC actief in tal van (internationale) netwerken waarbij onderzoek en innovatie centraal staan.

Nationale en internationale kwaliteitsstandaarden
Zowel de opleidingsbeoordeling als de evaluatie van de onderzoeksactiviteiten hebben plaatsgevonden volgens nationale NVAO en BKO-standaarden en tevens volgens internationaal erkende standaarden voor evaluaties in het hoger muziekvakonderwijs. Deze internationaal erkende standaarden zijn ook gebruikt bij de internationale evaluatie van de School voor Jong Talent. Het Koninklijk Conservatorium streeft ernaar zich zoveel mogelijk op internationaal niveau te vergelijken om haar internationale positie te kunnen onderbouwen en ziet internationalisering als een essentieel middel voor kwaliteitsverbetering.

De opleidingen van het Koninklijk Conservatorium
Het KC biedt bachelor- en masteropleidingen aan. Op bachelor niveau zijn dat de opleidingen Bachelor Muziek en Bachelor Docent Muziek. Beiden zijn geregistreerd bij het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). De bacheloropleiding Muziek heeft twee uitstroomprofielen: het profiel musicus en het profiel scheppen, onderzoek en ontwikkelen. Binnen deze twee profielen zijn er 56 studierichtingen.

Meer informatie over opleidingen

Nederlands-Vlaams Accreditatie Orgaan
De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is als onafhankelijke, binationale accreditatieorganisatie voor het hoger onderwijs bij Verdrag opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid en geeft een deskundig en objectief oordeel over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Meer over het NVAO.

Lees het volledige besluit van de NVAO