Sharing knowledge on Quality Culture

Overzicht

24 oktober 2018

Continu verbeteren is de essentie van onze aanpak voor Quality Culture binnen het Koninklijk Conservatorium. Kennisdeling is een belangrijk voorwaarde voor continu verbeteren. Wij zijn daarom altijd alert op relevante ontwikkelingen buiten het conservatorium die ons kunnen helpen bij onze werk rondom de kwaliteitscultuur bij het KC en halen actuele kennis en ontwikkelingen ook actief binnen. Maar soms krijgen we de kans om onze eigen kennis en inzichten naar buiten te brengen en te delen met andere Conservatoria, Hogescholen en Universiteiten. Zo geeft het KC een presentatie over de Lemniscaat van Continue Verbetering, onze aanpak voor Kwaliteitscultuur, tijdens het EQAF (European Quality Assurance Forum) in november 2018. This is the main European conference on quality assurance (QA) in higher education, which brings together all key stakeholders in this field, such as higher education institutions, QA agencies and students. Klik hier voor de paper.

Daarnaast is er onlangs een uitgebreid artikel verschenen over onze Quality Culture aanpak in het tijdschrift Hoger Onderwijs Management.