Masterspecialisatie T.I.M.E. niet gecontinueerd

Overzicht

15 januari 2018

Na 8 jaar (en het afstuderen van vier cohorten) heeft het Koninklijk Conservatorium besloten de masterspecialisatie T.I.M.E. (This Is Music Theatre Education) niet verder te continueren. Hoewel het hier een in veel opzichten succesvol en uniek experiment betrof, waarbij het maken van theater vanuit een muzikale denkwijze en praktijk het uitgangspunt vormde, heeft de opleiding zich vooral ontwikkeld als een opleiding voor theatermakers. Daarmee nam T.I.M.E. binnen het totale aanbod van de Master Muziek van het Koninklijk Conservatorium een te geïsoleerde positie in om te kunnen leiden tot de oorspronkelijk gewenste kruisbestuiving.

Dit neemt niet weg dat de prestaties van de studenten en die van de docenten en coördinatie, met name dramaturg Paul Slangen, coördinator Ines van der Scheer en natuurlijk die van artistiek leider regisseur Paul Koek getuigen van grote artistieke kwaliteit, integriteit, bevlogenheid en toewijding. Veel alumni van T.I.M.E. zijn op hoog artistiek niveau actief in het culturele beroepenveld.

Het KC gaat nu op zoek naar andere manieren om muziektheater binnen het onderwijsaanbod vorm te geven. Daarbij zullen de ervaringen en verworvenheden van T.I.M.E. een belangrijke inspiratiebron zijn.