Willem Breuker Prijs 2022

14 september 2022

Op vrijdag 4 november 2022 ontvangen duo Maarten Ornstein-Mike Fentross en Diamanda La Berge Dramm de Willem Breukerprijs tijdens een concert in het BIMHUIS. Mike Fentross is docent bij de afdeling Oude Muziek en Diamanda La Berge Dramm alumna van het Koninklijk Conservatorium.

De tweejaarlijkse Willem Breuker Prijs is bestemd voor iemand die verwantschap toont met de grenzen verleggende en inventieve manier van werken van Willem Breuker. Dat kan iemand zijn die muziek schrijft en/of uitvoert, een programmeur, een organisator of producer van niet-commerciële muziek, of iemand die deze kwaliteiten in één persoon verenigt.

Het bestuur van de Stichting Willem Breuker zag met lede ogen aan hoe musici in coronatijd gedwongen waren hun optredens te beperken of af te zeggen. Met als gevolg dat in 2021 geen Breukerprijs kon worden uitgereikt. Het bestuur heeft besloten om in 2022 bij wijze van inhaalslag twee gelijkwaardige prijzen uit te reiken, een voor het duo Maarten Ornstein-Mike Fentross en een voor Diamanda La Berge Dramm. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 15.000 euro en een plastiek van Wim T. Schippers en zal aan de laureaten worden overhandigd door Olga Zuiderhoek.

Uit het juryrapport:
'Het duo Maarten Ornstein-Mike Fentross weet het traditionele in de eigen tijd te plaatsen door oude en nieuwe muziekculturen uit verschillende delen van de wereld subtiel te mengen. Zij stapelen verrassing op verrassing en verkennen de grenzen tussen West-Europese klassieke muziek, Baltische folklore en improvisatie.'

'Voor Diamanda La Berge Dramm is het vanzelfsprekend om naast haar vioolspel talloze andere expressiemiddelen te gebruiken om eigen fysieke emoties te vertalen in muziek. Ze is een authentieke verschijning in het instrumentale domein waarin ze een voorbeeldfunctie heeft waar het gaat om het gebruik van het instrument als middel en niet als doel.'