Het lectoraat 'Music, Education & Society' wordt geleid door lector Paul Craenen. Het uitgangspunt van het lectoraat 'Music, Education & Society' is een dynamische visie op de rol van muziek in de samenleving. De laatste jaren is muziek op veel gebieden ‘verdreven’ naar een perifere plaats in die samenleving, maar in deze visie kan zij weer een hernieuwde en vooral onmisbare plek gaan innemen. Deze visie leidt tot een aantal belangrijke vragen: op welke manieren kan muziek een leidende rol spelen in de ontwikkeling van de samenleving en hoe kunnen de unieke aspecten van muziek bijdragen aan creativiteit, samenwerking, communicatie en ethiek van het leven in de hedendaagse maatschappij? Welke rol kan muziek spelen in de oplossing van de  complexe vraagstukken en uitdagingen van deze tijd en welke rol kunnen conservatoria hierin spelen?

De onderliggende visie van het lectoraat is compromisloos en gepassioneerd, maar tegelijkertijd is de werkwijze  pragmatisch: de focus ligt op de specifieke rol die het onderwijs van conservatoria, en conservatoria zelf, kunnen spelen bij het opleiden van een nieuwe generatie musici, die in staat zijn muziek meer in de samenleving te integreren.

Het lectoraat onderzoekt daarom drie specifieke vraagstukken: 

  1. Hoe kunnen musici ideeën vormen over hun rol in de samenleving en hun artistieke en professionele identiteit (persoonlijke en professionele ontwikkeling);
  2. De artistieke vaardigheden, verbeelding, sociaal-cultureel bewustzijn en artistiek eigendom die bij  de beroepsuitoefening komt kijken, en hoe deze zich ontwikkelen in de hedendaagse context;
  3. De kansen en uitdagingen waar studenten aan het begin van hun carrière mee te maken krijgen:   het realiseren van nieuwe initiatieven en creatief ondernemerschap.

Dr. Paul Craenen
Met ingang van februari 2018 start Paul Craenen (1972) als nieuwe lector ‘Music, Education & Society’ aan het Koninklijk Conservatorium (KC). Craenen promoveerde in 2011 aan de Universiteit Leiden. Hij deed voordien onderzoek aan o.a. het Orpheus Instituut in Gent en heeft de artistieke leiding van Musica, het Vlaamse impulscentrum voor muziek. Binnen het lectoraat wil hij het onderzoek naar de rol en relevantie van de muziekpraktijk in de hedendaagse samenleving verdiepen en verbinden met muziekeducatie.

Paul Craenen is componist, docent, curator, onderzoeker en artistiek leider. Als componist en docent koppelt hij een klassieke scholing aan het werken met de nieuwste instrumenten en technieken. Als onderzoeker en artistiek leider probeert hij de brug te slaan van de concrete muziekpraktijk naar wetenschappelijke inzichten en de bredere, maatschappelijke context waarin muzikale activiteit zich kan ontplooien. Sinds 2012 is hij artistiek directeur en sinds 2014 algemeen directeur van Musica, Impulscentrum voor Muziek.

Aan het Lemmensinstituut te Leuven behaalde hij meesterdiploma’s voor piano (1995) en kamermuziek (1997). Sindsdien werkte hij ruim vijftien jaar deeltijd in het kunstonderwijs als begeleider en leraar piano en experimentele muziek. Hij stond aan de wieg van baanbrekende educatieve projecten rond nieuwe muziek en het gebruik van nieuwe media in het muziekonderwijs.

Sinds eind jaren negentig is hij actief als componist en klankkunstenaar. Hij nam deel aan diverse compositie seminars en zijn composities werden gecreëerd tijdens internationale festivals voor nieuwe muziek. Conceptualiteit, het gebruik van elektronica, choreografische en audiovisuele elementen kenmerken zijn composities. Een andere rode draad in zijn werk is de aandacht voor lichamelijke aanwezigheid in de muziekuitvoering. Rond dat onderwerp startte hij een postgraduaat onderzoek aan het Orpheus Instituut te Gent, dat later werd verdergezet in docARTES, een doctoraatsprogramma voor praktijk georiënteerd onderzoek in de kunsten. Hij maakte deel uit van verschillende onderzoeksgroepen en was gedurende enkele jaren gastdocent intermedia aan het Conservatorium van Amsterdam. Op 29 maart 2011 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden met een muzikaal portfolio en het proefschrift Gecomponeerde Uitvoerders – Het musicerende lichaam vanuit compositorisch perspectief. Een Engelstalige bewerking en vertaling van het proefschrift werd in 2014 gepubliceerd door Universitaire Pers Leuven onder de titel Composing under the Skin. The music-making body at the composers’ desk.

Vanuit zijn expertise op het kruispunt van onderzoek, artistieke praktijk en onderwijs wordt hij regelmatig gevraagd als expert, opiniemaker of curator. Hij geeft lezingen, schrijft artikelen voor vaktijdschriften en festivals en is betrokken bij tal van werkgroepen rond kunst- en muziekeducatie.
Craenen is de opvolger van Helena Gaunt, die na haar aanstelling als lector op het KC fulltime werkzaam zal zijn bij de Guildhall School of Music & Drama in London.

Aan het lectoraat zijn ook verschillende docenten verbonden. Ook zij doen onderzoek naar onderwerpen binnen het veld van 'Music, Education & Society'.

Docenten

Contact

Vragen over het lectoraat? Neem contact op met Matthea de Muynck, assistent Research Group.