Op het Koninklijk Conservatorium wordt het lectoraat ‘Onderzoek in de Kunsten’, geleid door Henk Borgdorff. Het lectoraat is werkzaam op bachelor-, master- en PhD-niveau, en speelt bij het onderzoek op al deze niveaus op discipline-eigen wijze, structureel of incidenteel, een initiërende, faciliterende en stimulerende rol. Docenten doen in het kader van het lectoraat onderzoek en dragen zo bij aan de onderzoekscultuur aan het conservatorium, waardoor ook studenten gestimuleerd worden tot een onderzoekende houding. Het lectoraat ondersteunt docenten bij het begeleiden van het onderzoek van studenten en in sommige gevallen beginnen docenten zelf aan een promotietraject.

Tevens zorgt het lectoraat voor de kenniscirculatie van de onderzoeksresultaten. Extern door middel van lezingen, presentaties, publicaties en het organiseren van seminars, en intern door deel te nemen aan en een rol te spelen in voor onderzoek relevante bijeenkomsten. De resultaten van het onderzoek door docenten en studenten zijn te vinden op de Research Catalogue.

Prof. dr. Henk Borgdorff
Prof. dr. Henk Borgdorff is sinds 1 september 2010 lector Onderzoek in de Kunsten aan de Hogeschool. Borgdorff legt zich in het eigen onderzoek toe op de politieke en theoretische rationale van artistiek onderzoek. Bij deze vorm van onderzoek staat het maken van kunst (creëren, ontwerpen, componeren, uitvoeren) centraal in het onderzoeksproces en zijn de kunstwerken en -praktijken (beelden, composities, installaties, uitvoeringen e.d.) ook deels het resultaat van het onderzoek.

Sinds januari 2017 is Borgdorff benoemd als professor en tevens academisch directeur van de Academy of Creative and Performing Arts, het samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden en de Hogeschool der Kunsten Den Haag.

In Den Haag heeft Borgdorff mede leiding gegeven aan de totstandkoming van de Research Catalogue, een internationale online multimediale database en werkomgeving voor de archivering en expositie van artistiek onderzoek. De Research Catalogue wordt door het KC gebruikt als platform voor de samenwerking tussen master- en promotiestudenten en hun research coaches en voor de publicatie van de onderzoekresultaten van studenten en docenten. Namens Den Haag steunt Borgdorff de in maart 2010 mede door hem opgerichte Society for Artistic Research en zet hij zich in als redacteur voor het Journal for Artistic Research.

Borgdorff is lid van de Bestuurscommissie Onderzoek van de Vereniging Hogescholen, lid van de internationale Quality Advisory Board van ‘Konstnärliga forskarskolan’ (nationale onderzoeksschool voor artistiek onderzoek in Zweden) en lid van de Steering Group van TAhTO, de doctoraatsopleiding voor artistiek onderzoek in Helsinki, Finland. 

Borgdorff treed regelmatig op als reviewer voor verschillende wetenschapsfondsen en onderzoekraden in Europa, en is lid van het expert panel voor Cultures and Cultural Productions van de European Research Council (Consolidator Grant, Social Sciences and Humanities). Henk Borgdorff is betrokken bij het onderwijs in de master van het KC en geeft incidenteel seminars aan de doctoraatsopleidingen docARTES en PhDArts en in de Master Artistic Research.

Lees meer over Henk Borgdorff en zijn publicaties op de Research Catalogue.

Contact

Vragen over het lectoraat? Neem contact op met Matthea de Muynck, assistent Research Group