Missie en Visie

Het Koninklijk Conservatorium gelooft dat het doen van onderzoek onmisbaar is voor studenten, docenten en medewerkers. We hebben daarom onze missie en visie op onderzoek omschreven in de volgende vier pijlers:

Het doen van onderzoek komt voort uit nieuwsgierigheid en is daarom een belangrijk middel om je bewust te worden van je persoonlijke motivatie, intuïtie en impliciete kennis. Door je kennis te verdiepen en expertise te ontwikkelen, geef je richting aan een sterke artistieke identiteit.

“Door mijn master onderzoek aan het Koninklijk Conservatorium heb ik ontdekt dat ik verder wilde in de musicologie, en dat mijn ideale carrière zou bestaan uit het combineren van onderzoek en performance. Mijn onderzoek heeft mij een betere musicus gemaakt en mijn ervaringen als musicus hebben veel bijgedragen aan mijn onderzoek. Kortom, wetenschap en artistieke praktijk gaan hand in hand en kunnen elkaar zelfs versterken!"

- Shanti Nagtergaele (Alumnus Master Oude Muziek Contrabas, 2014-2015)

Door het doen van onderzoek wordt een platform gecreëerd waar bestaande praktijken kritisch kunnen worden bevraagd en geëvalueerd. Waar onderzoek wordt gedaan, is experiment toegestaan en is het nemen van risico’s belangrijk. Tegelijkertijd worden gemeenschappelijke artistieke waarden en kwaliteitsstandaarden door het doen van onderzoek kritisch ondervraagd.

"De urgente kwesties die ons vandaag de dag bezighouden vragen om een kritische blik. Onderzoek doen is niet langer een optie, het is noodzaak.”

- Raviv Ganchrow (lid van de onderzoeksgroep 2017-2018)

Hearing Geoelectric: telluric current electrode at Ganchrow's Agora Circuit setup, Ancient Messene, Greece

Onderzoek stimuleert de samenwerking tussen studenten en docenten. Onderzoek zet aan tot een dialoog tussen afdelingen, en maakt ons bewust van onze relatie tot de buitenwereld. Deze dialoog kan leiden tot gemeenschappelijke projecten en een gedeelde onderzoeksagenda.

"In het “Sonology Electroacoustic Ensemble” werken studenten, docenten en gast-onderzoekers met totaal verschillende achtergronden (sonologie, klassieke muziek, jazz, etc) aan een gezamenlijk onderzoeks- en performance traject. Samen onderzoeken ze hoe traditionele en elektronische instrumenten gecombineerd kunnen worden in de context van improvisatie. De uitkomsten van deze sessies, vormen vaak de inspiratie voor een vervolgonderzoek door de leden van het ensemble."

- Richard Barrett (docent sonologie en lid van de onderzoeksgroep 'Maken in Muziek')

Sonology Electro-Acoustic Ensemble

Door het doen van onderzoek kunnen we ons verhouden tot de geschiedenis van het conservatorium als instituut en de kennis die daarin besloten ligt. Vertrekkend vanuit deze geschiedenis, kan de verbinding gezocht worden met actuele maatschappelijke onderwerpen. Door het doen van onderzoek, is het conservatorium in staat om een positie in te nemen in een veranderende wereld.

"In het project “de wijkmuzikant” heb ik onderzocht hoe musici ambassadeurs voor de kunsten kunnen zijn in een veranderende wereld. Doordat de wijkmuzikanten de bewoners opzochten in hun eigen omgeving, waren ze in staat nieuwe verbindingen te maken, en de muziek betekenis te geven voor uiteenlopende sociale groepen. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in een trainingsprogramma voor wijkmuzikanten, dat is opgenomen in het curriculum van het Koninklijk Conservatorium. Deze cursus biedt mogelijkheden aan studenten die meer willen leren over de authentieke communicatie met hun publiek."

- Ilona Sie Dhian Ho (hoofdvakdocent viool en lid van de onderzoeksgroep 'Muzikaal Curatorschap en Engagement')