Onderzoekscluster ‘Curating Music’

De klassieke concertzaal is al lang niet meer de enige plek waar geschoolde muzikanten muziek kunnen delen met een publiek. Muzikanten gaan aan de slag in buurtprojecten, scholen, ziekenhuizen, in de openbare of virtuele ruimte. Deze contexten vragen om een herziening van wat het betekent om muzikant te zijn en welke vaardigheden daarvoor nodig zijn, en om een kritisch onderzoek naar het discours dat onze muzikale en artistieke waarden onderbouwt. Ook bij de traditionele muziekpodia wordt het publiek steeds diverser en deelt het vaak geen gemeenschappelijk cultureel repertoire meer. Dit vormt een uitdaging voor de manier waarop oude muziek, klassiek en hedendaags repertoire wordt gecontextualiseerd, gepresenteerd en uitgevoerd. Het onderzoekscluster ‘Curating Music’ onderzoekt hoe musici kunnen omgaan met het hedendaagse publiek en hoe ze zich vanuit de eigen artistieke identiteit kunnen engageren in een wereld met een divers publiek.

Onderzoekers

Heloisa Amaral is curator en performer (piano, historische toetsinstrumenten, dirigeren). Ze is geïnteresseerd in het heroverwegen van de muzikale uitvoering en de concertsituatie met betrekking tot context en ruimte, en is momenteel bezig met het afronden van een promotie in de kunsten over dit onderwerp aan de Universiteit Leiden - Academie der Kunsten.

Ilona Sie Dhian Ho is docent viool aan het Koninklijk Conservatorium. Zij is tevens lid van de artistieke adviescommissie van het Nederlands Vioolconcours. In 2013 is zij gestart met het onderzoeksproject ‘Music Around the Corner’, waarin zij een structuur ontwikkelt voor het aanbieden van klassieke muziek in een wijk waar deze muziek zelden wordt uitgevoerd. Met muziekstudenten, die worden voorbereid in een onderwijsprogramma, vormt zij een 'wijkorkest'. Dit orkest werkt samen met lokale partners om voorstellingen op maat te maken. Haar doel is nu om de succesvolle presentatietechnieken die ze gebruikt heeft te analyseren om ze beter te begrijpen.