Onderzoekscluster 'Musical Learning and Performance'

Opleidingen in muziek, in het bijzonder die in het instrumentale onderwijs, berusten vaak op lange tradities en op de ervaring van vele generaties musici. Tegelijkertijd vragen nieuwe inzichten in de biologische, cognitieve en culturele bouwstenen van de muzikale waarneming, motoriek en verbeelding om vernieuwing van de muzikale opleiding, voorbereiding en uitvoering. Het onderzoekscluster ‘Musical Learning and Performance’ slaat een brug tussen enerzijds het muziekonderwijs en de muzikale didactiek, en anderzijds inzichten uit andere kennisgebieden die kunnen leiden tot een beter begrip van de processen van muzikaal leren, muzikale verbeelding en uitvoering.

Onderzoekers

Mieke van Dael is methodiekdocent aan het Koninklijk Conservatorium. Zij doceert en coördineert het BASIS-programma en doceert fagot binnen de verschillende afdelingen. Ze volgde de masteropleiding ‘Music Education According to the Kodály Concept’, die ze in 2016 afsloot met een presentatie van haar onderzoek: ‘Hoe kunnen aspecten van de Kodály-filosofie en -methodiek worden geïntegreerd in het instrumentale muziekonderwijs?’ Bij het lectoraat houdt ze zich nu bezig met de vraag: Hoe kan in het programma BASIS de overgang van auditief werken naar het omgaan met notatie worden afgestemd op de specifieke kenmerken van het blaaskwintet?’

Klaske de Haan is docent aan het Koninklijk Conservatorium waar zij werkt bij BASIS, methodiekontwikkeling voor jonge blazers. Klaske geeft methodiek les op het KC en Codarts, en is daarnaast ook hoorndocent bij Scholen in de Kunst in Amersfoort. ‘From Aural Teaching to Musical Literacy in the Elementary Horn Class’ was het onderwerp van de masterstudie ‘Music Education According to the Kodály Concept’ die Klaske behaalde in 2017. Vanuit dit onderzoek wil Klaske verdiepend onderzoek gaan doen met de vraag: Hoe kan in het programma BASIS de overgang van auditief werken naar het omgaan met notatie worden afgestemd op de specifieke kenmerken van het blaaskwintet?’

Mariana Hutchinson, tegenwoordig woonachtig in haar geboortestad Havana (Cuba), studeerde viool en muziekpedagogiek aan het Koninklijk Conservatorium. Ze werkt als violiste met verschillende ensembles en orkesten, voornamelijk in Nederland en Cuba. Mariana is ook actief als viooldocente. In Havana is Mariana namens het Koninklijk Conservatorium als projectcoördinator en researcher verbonden is aan een sociaal muziekproject: Centro Sinfónico Infantil. Centro Sinfónico is een muziekschool, die lessen voor kinderen als vrije tijdsbesteding aanbiedt en zich daarmee onderscheidt van de meeste muziekscholen op Cuba, welke als hoofddoel talentselectie en het opleiden van professionele musici hebben. Mariana onderzoekt in hoeverre deze andere insteek (muziek als hobby) impact heeft op de visie, doelen, verwachtingen en ervaringen van de betrokken docenten, kinderen en ouders.

Caroline Kang heeft een achtergrond in de historische bespeling van de cello: ze probeert te begrijpen hoe musici in het verleden speelden en ook, vaak nog belangrijker, waarom ze deden wat ze deden. Bij toepassing in een educatieve omgeving is een grote variabele binnen deze benadering de cultuur waarin we allemaal leren en werken. Hoe beïnvloed onze huidige cultuur en maatschappelij ons vermogen om te leren en te presteren? Zijn er interventies op dat vlak die muzikanten specifiek kunnen helpen? De focus van Caroline’s onderzoek strekt zich momenteel uit buiten de sfeer van de oude muziek, naar de praktijk van meditatie en mindfulness voor de muzikant.

Bart van Oort studeerde piano en fortepiano aan het Koninklijk Conservatorium en behaalde in 1993 een Doctoraat in de Historische Uitvoeringspraktijk aan Cornell University (USA). In 1986 won hij de Internationale Fortepiano Wedstrijd in Brugge, België. Sindsdien geeft hij lezingen en masterclasses en treed hij op over de hele wereld. Sinds 1997 maakte Van Oort meer dan vijftig opnames van kamermuziek en solorepertoire. Bart van Oort doceert fortepiano en Historische Uitvoeringspraktijk aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Zijn huidige onderzoek richt zich op de muzikale taal van het klassieke periode.

Susan Williams is een van 's werelds bekendste specialisten op het gebied van baroktrompet en heeft de afgelopen 30 jaar met veel van Europa's beste oude muziek ensembles opgetreden en opgenomen. Ze heeft ook veel eigen artistieke projecten geïnitieerd en gerealiseerd. Naast het onderwijzen van natuurtrompet en het leiden van toonaangevende ensembleprojecten en workshops, heeft Susan vele cursussen gegeven over oefenen en uitvoeringsvoorbereiding. Susan is actief betrokken bij de curriculumontwikkeling op het gebied van het leren oefenen. Haar onderzoek richt zich op thema's als focus en aandacht en muzikale verbeelding. Susan's boek ‘Quality Practice’ is erg populair onder musici en docenten.