Onderzoekscluster 'Musical Learning and Performance'

Opleidingen in muziek, in het bijzonder die in het instrumentale onderwijs, berusten vaak op lange tradities en op de ervaring van vele generaties musici. Tegelijkertijd vragen nieuwe inzichten in de biologische, cognitieve en culturele bouwstenen van de muzikale waarneming, motoriek en verbeelding om vernieuwing van de muzikale opleiding, voorbereiding en uitvoering. Het onderzoekscluster ‘Musical Learning and Performance’ slaat een brug tussen enerzijds het muziekonderwijs en de muzikale didactiek, en anderzijds inzichten uit andere kennisgebieden die kunnen leiden tot een beter begrip van de processen van muzikaal leren, muzikale verbeelding en uitvoering.

Onderzoekers: Mieke van Dael, Klaske de Haan, Caroline Kang, Bart van Oort, Susan Williams (en masterstudenten)