Onderzoeksgroep 'Maken in Muziek'


Wat is de herkomst van een muzikaal idee?
Waar vinden we muzikale creativiteit?
Wie kan zich vandaag de dag 'muziekmaker' noemen?

De kloof tussen compositie, improvisatie en uitvoering als zelfstandige disciplines is een product van een negentiende-eeuwse geniecultus en een twintigste-eeuws productiemodel. Maar sinds enige tijd is er aan conservatoria weer sprake van toenadering tussen de verschillende muzikale vakgebieden en specialisaties. Improvisatie kan rekenen op hernieuwde aandacht in klassieke en historische muziekopleidingen. In de nieuwe muziek raken componisten zelf betrokken in de uitvoering en zien we intensere vormen van samenwerking ontstaan tussen makers, uitvoerders en improvisatoren. Artistieke samenwerkingen reiken steeds vaker voorbij de grenzen van disciplines en leiden tot meer hybride creaties.

De onderzoeksgroep 'Maken in Muziek' richt zich op de vraag hoe muziek vandaag tot stand komt en wat muziekmakers drijft. De groep zoekt daarbij de gemeenschappelijke grond van nieuwe inzichten die in verschillende muziekopleidingen rijpen. Onderzoek, intervisie en collectieve artistieke experimenten vormen daarbij de brandstof voor curriculumvernieuwing.

Onderzoekers: Karst de Jong, Richard Barrett, Bert Mooijman, Anne La Berge, Robert de Bree

Kenniskring: Beste Sevindik