Onderzoeksgroep ‘Muzikaal Curatorschap en Engagement’


De klassieke concertzaal is al lang niet meer de enige plek waar geschoolde muzikanten muziek kunnen delen met een publiek. Muzikanten gaan aan de slag in buurtprojecten, scholen, ziekenhuizen, in de openbare of virtuele ruimte. Deze contexten vragen om een herziening van wat het betekent om muzikant te zijn en welke vaardigheden daarvoor nodig zijn. Gedeelde cultuur en muzikale voorkennis van het publiek worden minder vanzelfsprekend, daarentegen is het belang van beleving, persoonlijke interactie en sociaal engagement sterker dan ooit.

De onderzoeksgroep 'Muzikaal Curatorschap en Engagement' onderzoekt hoe muzikanten de communicatie van en via muziek kunnen vormgeven en hoe ze zich vanuit de eigen artistieke identiteit kunnen engageren in een wereld met een divers publiek.

Onderzoekers: Ilona Sie Dhian Ho, Heloisa Amaral

Kenniskring: Matthea de Muynck, Beste Sevindik, Erwin Roebroeks