Om toekomstgericht en slagkrachtig onderzoek mogelijk te maken, ondersteunt het lectoraat Music, Education and Society vanaf 2019 drie complementaire onderzoeksgroepen. Elke onderzoeksgroep bestaat uit docenten van het Koninklijk Conservatorium en een kenniskring van individuele onderzoekers of partnerorganisaties. Vanuit gemeenschappelijke onderzoeksthema’s werken ze samen toe naar publicaties, conferenties en presentaties en naar een implementatie van nieuwe inzichten in onderwijsprogramma’s van het KC.

Jaar 2017-2018

Joe Puglia

Petra Somlai

Raviv Ganchrow

Bjarni Gunnarsson

Patrick van Deurzen

Opleidingen in muziek, in het bijzonder die in het instrumentale onderwijs, berusten vaak op lange tradities en op de ervaring van vele generaties musici. Tegelijk ontwikkelt in snel tempo het wetenschappelijke onderzoek naar de biologische, cognitieve en culturele fundamenten van muzikale waarneming, geheugen, motoriek en verbeelding.
De onderzoeksgroep Bouwstenen van Muzikale Training slaat de brug tussen praktijken in het muziekonderwijs en het interdisciplinaire onderzoek naar de bouwstenen van muzikaal leren, verbeelden en communiceren. Via experimenten, literatuurstudie en kritische reflectie worden aanpassingen en alternatieven aangereikt voor bestaande curricula, en wordt het interdisciplinaire onderzoek aangewakkerd naar de wijze waarop muziek wordt geleerd.

Onderzoekers: Susan Williams (en masterstudenten), Suzanne Konings (en theorieafdeling), Bastiaan van der Waals

Kenniskring: Joost Vanmaele, Cynthia Liem

Wat is de herkomst van een muzikaal idee?
Waar vinden we muzikale creativiteit?
Wie kan zich vandaag de dag “muziekmaker” noemen?

De kloof tussen compositie, improvisatie en uitvoering als zelfstandige disciplines is een product van een negentiende-eeuwse geniecultus en een twintigste-eeuws productiemodel. Maar sinds enige tijd is er aan conservatoria weer sprake van toenadering tussen de verschillende muzikale vakgebieden en specialisaties. Improvisatie kan rekenen op hernieuwde aandacht in klassieke en historische muziekopleidingen. In de nieuwe muziek raken componisten zelf betrokken in de uitvoering en zien we intensere vormen van samenwerking ontstaan tussen makers, uitvoerders en improvisatoren. Artistieke samenwerkingen reiken steeds vaker voorbij de grenzen van disciplines en leiden tot meer hybride creaties.

De onderzoeksgroep 'Maken in Muziek' richt zich op de vraag hoe muziek vandaag tot stand komt en wat muziekmakers drijft. De groep zoekt daarbij de gemeenschappelijke grond van nieuwe inzichten die in verschillende muziekopleidingen rijpen. Onderzoek, intervisie en collectieve artistieke experimenten vormen daarbij de brandstof voor curriculumvernieuwing.

Onderzoekers: Karst de Jong, Richard Barrett, Bert Mooijman, Anne La Berge, Robert de Bree

Kenniskring: Beste Sevindik

De klassieke concertzaal is al lang niet meer de enige plek waar geschoolde muzikanten muziek kunnen delen met een publiek. Muzikanten gaan aan de slag in buurtprojecten, scholen, ziekenhuizen, in de openbare of virtuele ruimte. Deze contexten vragen om een herziening van wat het betekent om muzikant te zijn en welke vaardigheden daarvoor nodig zijn. Gedeelde cultuur en muzikale voorkennis van het publiek worden minder vanzelfsprekend, daarentegen is het belang van beleving, persoonlijke interactie en sociaal engagement sterker dan ooit.
De onderzoeksgroep Curatorschap en Engagement onderzoekt hoe muzikanten de communicatie van en via muziek kunnen vormgeven en hoe ze zich vanuit de eigen artistieke identiteit kunnen engageren in een wereld met een divers publiek.

Onderzoekers: Ilona Sie Dhian Ho, Heloisa Amaral

Kenniskring: Matthea de Muynck, Beste Sevindik, Erwin Roebroeks