Onderzoek is binnen het KC op verschillende plaatsen terug te vinden. In de bachelor worden elementaire onderzoek-vaardigheden aangeboden die nodig zijn in de latere muziekpraktijk. In de master voeren studenten een eigen onderzoeksproject uit, dat gericht is op hun eigen artistieke en intellectuele ontwikkeling. Dit onderzoek is vaak sterk gerelateerd aan het hoofdvak,

Na de masterstudie bestaat de mogelijkheid om te promoveren via een van de doctoraatsprogramma’s van de Academy of Creative and Performing Arts, het samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden en de Hogeschool der Kunsten Den Haag.

Net als in de master staat in het doctoraatstraject de eigen artistieke praktijk centraal. Niet alleen studenten, maar ook docenten van het KC zijn actief op het gebied van onderzoek. Het KC biedt hen de mogelijkheid om hun eigen artistieke praktijk te verdiepen door het doen van onderzoek, en de resultaten daarvan binnen het conservatorium verder uit te bouwen en uit te dragen. Dit versterkt de verwevenheid van onderwijs en onderzoek binnen het KC.

Op het KC zijn twee lectoraten actief: ‘Onderzoek in de Kunsten’ van prof. dr. Henk Borgdorff en ‘Music, Education & Society’ van prof. Paul Craenen. Uiteindelijk zijn alle resultaten die uit onderzoek voortkomen, van groot belang voor de muziekpraktijk en dragen ze bij aan de versterking van het onderwijs aan het KC.

Diverse onderzoeksvormen

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen en het culturele werkveld van vandaag vragen om musici die niet alleen beschikken over uitmuntende artistieke kwaliteiten, maar ook breed zijn onderlegd. Om hierop in te spelen, is in de laatste jaren een onderzoekscomponent aan het bachelorcurriculum toegevoegd. In het vak critical music studies komen elementaire onderzoeksvaardigheden aan bod, zoals kritisch lezen en schrijven, presenteren voor publiek, het omgaan met informatie en het onderzoeken en presenteren van verschillende perspectieven op eigen werk en het werk van anderen. Deze vaardigheden worden verder uitgebouwd in het masterprogramma.

Binnen het mastercurriculum is de onderzoekscomponent zwaarder, en meer specifiek gericht op het uitvoeren van een onderzoeksproject, waarmee de student zich in het eigen veld specialiseert. Het soort onderzoek kan uiteenlopen van ontwerpen (bijvoorbeeld het maken van instrumenten), experimenteren, historisch interpreteren (bijvoorbeeld betrokken op de uitvoeringspraktijk), scheppen, cultuurkritisch reflecteren en/of onderzoek op het gebied van de didactiek of pedagogiek. De onderwerpen hebben in de regel direct betrekking op de eigen artistieke praktijk van de student, en zijn daarmee zowel van belang voor zijn of haar eigen artistiek-intellectuele ontwikkeling als voor de ontwikkeling van het vak in het algemeen.

Ter voorbereiding op het individuele onderzoeksproject wordt een introductiecursus over onderzoek in de kunsten aangeboden en maken de studenten deel uit van een mastercircle. Ook volgen studenten een keuzevak via het Koninklijk Conservatorium, de Academy of Creative and Performing Arts in Leiden of Codarts Rotterdam, dat ondersteunend is bij het research traject. Aan het einde van het tweede jaar, presenteren studenten hun onderzoeksproject tijdens het jaarlijkse master research symposium. Voor documentatie en publicatie van master onderzoek wordt gebruik gemaakt van de Research Catalogue. Na het symposium worden de beste projecten openbaar gemaakt. Deze projecten zijn te vinden op de website van Research Catalogue.

Na het succesvol afronden van een masterstudie, kunnen studenten en docenten zich aanmelden voor een van de doctoraatsprogramma’s voor musici, beeldend kunstenaars en designers, die worden aangeboden door de Academy of Creative and Performing Arts. Het PhD programma voor musici heet docARTES, een samenwerkingsverband van het Koninklijk Conservatorium, het Conservatorium van Amsterdam, de universiteiten van Leiden, Leuven en Antwerpen en het Orpheus Instituut in Gent.

De promotieplechtigheid aan het einde van het onderzoekstraject vindt plaats aan de Universiteit Leiden via de Academy of Creative and Performing Arts. Het PhD programma voor beeldend kunstenaars heet PhDArts en wordt aangeboden in samenwerking tussen de Universiteit Leiden en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag.

Onderzoek door kunstenaars en musici op PhD niveau, is zogenaamd “artistic research”, waarbij de musicus of kunstenaar zijn eigen artistieke praktijk aan een kritisch en of/theoretisch onderzoek onderwerpt. Artistiek onderzoek streeft ernaar om, net als andere vormen van onderzoek binnen het hoger onderwijs, bestaande kennis, begrippen en ervaringen te verrijken of te herzien. Hierbij worden methoden en technieken uit verschillende wetenschapsgebieden gebruikt, zoals de geesteswetenschappen (bijv. de kritische theorie), sociale wetenschappen (bijv. veldonderzoek) en natuurwetenschappen (bijv. experimenten).

Artistiek onderzoek onderscheidt zich van andere vormen van academisch onderzoek door de centrale rol van de artistieke praktijk. Hieruit ontstaat niet alleen de onderzoeksvraag, maar worden ook methodes beproefd, en resultaten geïncorporeerd. Op deze manier draagt artistiek onderzoek niet alleen bij aan de artistieke praktijk zelf, maar ook aan de academische kennis over kunstpraktijken en kunstbeoefenaars. 

Onderzoek is niet alleen belangrijk binnen het onderwijs van toekomstige musici, maar kan ook de beroepspraktijk van docenten binnen het conservatorium verrijken. Het KC streeft er daarom naar om zoveel mogelijk docenten kennis te laten maken met het doen van onderzoek. Sommige docenten krijgen tijdens een bepaalde periode ruimte voor onderzoeksuren binnen een van de lectoraten, anderen kiezen ervoor om in te stromen in het PhD programma van docARTES, of het master programma voor docenten dat binnen het KC is opgezet. De onderzoeksresultaten hebben een directe impact op de beroepspraktijk en het onderwijs binnen het conservatorium. Op deze manier blijken de projecten een waardevolle bron van kennis en inspiratie voor zowel docenten als studenten.

De onderzoeken door docenten bestrijken een breed scala aan onderzoeksgebieden, zoals geïnformeerde uitvoeringspraktijk, scheppend (artistiek) onderzoek, instrumentenbouw, pedagogisch onderzoek, muziektheorie en outreach projecten. De resultaten van docentenonderzoeken worden gepubliceerd op de website van Research Catalogue.